Ukwe Mbata na Ekpere Mmeghe maka Emume Obi Di Aso Nke Jesu

Ukwe Mbata na  Ekpere Mmeghe maka Emume Obi Di Aso Nke Jesu

UKWE MBATA

Ochicho nke obi ya ga-adigide ruo mgbe ebighi ebi, bu, izoputa mkpuru obi anyi n’onwu, ma gba kwa anyi ume n’aguu n’agu anyi

EKPERE MMEGHE

Ka anyi rio aririo:

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi.

Chineke puru ime ihe niile, anyi ji onu n’asopuru obi di aso nke Nwa Gi I huru n’anya, na-echetakwa ihunanya n’enweghi atu o gosiri n’ebe anyi no.

Nyere anyi aka k’anyi si n’aka ya nata amara, isi nke ngozi niile. Site na Dinwenu anyi….

Ma o bu

Ka anyi rio aririo:

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi.

O Chukwu, site n’obi oma na ebere Gi, I mere obi Nwa Gi nke njo anyi metosiri, ka o buru isi amara na ihunanya n’enweghi ube.

Biko mee ka anyi na-enye ya nsopuru na akwughachi ya ugwo kwesiri ekwesi. Site na Dinwenu anyi.

error: Alert: Content is protected !!