Ukwe Mbata na Ekpere Mmeghe maka Uka nke Iri na Ano n’Oge Nkiti

Ukwe Mbata na Ekpere Mmeghe maka Uka nke Iri na Ano n'Oge Nkiti

UKWU MBATA: Abuoma 47:10-11

Chineke, anyi anatala ebere Gi n’ime ulo nso Gi. Otu aha Gi si di ka otito Gi si garuo akuku uwa niile. Aka nri Gi juputara n’ezi omume.

EKPERE MMEGHE

Ka anyi rio aririo

(Maka anuri di aso)

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi

Chineke anyi, site n’irube is nke Jesu Nwa Gi, I kulitere uwa dara ada. Biko, nye anyi bun di kwere na Gi anuri di aso.

Meekwa ka anyi bu ndi I gbaputara n’igba ohu nke njo nweta anuri di ebighi ebi.  Site n’Onyenweanyi….

Ma o bu

Ka anyi rio aririo

(Ka anuri nke njo ghara irafu anyi)

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi

Nna anyi, na mbilite n’onwu nke Nwa Gi ka onwu siri mita ndu ohuru. Ahuhu O tara nyeghachiri uwa dara  ada nchekwube.

Biko, e kwela ka njo were nkwa nkiti, nke anuri na-agafe agafe o na-ekwe jide anyi. Kama mee ka anyi na Gi buru otu mgbe niile; ka anuri anyi di aso, ka ihunanya anyi na-enye ndu.

Site n’Onyenweanyi….

error: Alert: Content is protected !!