Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nsọ na Ekpere A Natachaa Oriri Nsọ maka Marịa Dị Ngọzi Ezenwaanyị Naịjirịa

Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nsọ na Ekpere A Natachaa Oriri Nsọ maka Marịa Dị Ngọzi Ezenwaanyị Naịjirịa
Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nsọ na Ekpere A Natachaa Oriri Nsọ maka Marịa Dị Ngọzi Ezenwaanyị Naịjirịa

EKPERE NHUNYE

Onyenweanyị, Nna nke ịhụnanya, anyị na-asọpụrụ ncheta Nne nke Nwa Gị. Biko mee  ka aja nke a anyị na-eketa oke n’ime ya,

mee  ka anyị bụrụ onyinye dị ebighi ebi n’ihu Gị. Site na Kristi Dinwenụ anyị …

EKPERE A NATACHAA ORIRI NSỌ

Ka anyị rịọ arịrịọ

Chetụ ntakịrị kpee ekpere n’ime obi.

Chineke Nna anyị, ọ bụ Gị na-enye anyị ihe ọgbụgba ndụ nke nzọpụta ebighi ebi. Anyị na-asọpụrụ ncheta Nne nke Nwa Gị.

Biko mee  ka anyị sorokwa na-añụrị  n’ụba nke amara Gị; bịakwa na-enweta enyemaka Gị akwụsị akwụsị. Site na Kristi Onyenweanyị.

error: Alert: Content is protected !!