Igbo Mass Readings for Friday of Fourth Week of Lent

FRIDAY: IZU NKE ANO N’OGE AHUHU KRISTI:

EKPERE MMEGHE
Nna, isiiyi nke ndu anyi. I maara adighi ike anyj. Kwalite mmuo anyi iji onu ghadosie Gi aka ike, ka anyi nwee ike ikwudosiike n’uzo Gi. Site na Dinwenu anyj Jesu Kristi …

Ihe Ogugu nke mbu 2:1,12-22
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo Amamihe
N’ihina ndi na-amaghi Chineke na-eche echiche n’uzo n’ezighi ezi, ha na-agwa onwe ha si, “Ndu anyi di nke-nke, bia juputa n’uru, mgbe ndu a gwuchara, o gaghi ekwe mmezi ozo; nke ozo, o nwebeghi onye sirila n’ala mmuo laghachi azu. Ngwanu ka anyi cherenu ezigbo mmadu n’ihina o na-akpasu anyi iwe, na-emegide usoro anyi si ebi ndu, na-eche anyi mmehie anyi n’ihu, n’ihina anyi na-emebi iwu, na-ata anyi uta na anyi anaghi eso usoro ndu e jiri zuputa anyi. O na-egosi na ya maara Chineke, bia na-akpo onwe ya nwa nke Yahweh. O kwuchiiri anyi uzo, buru ihe uta n’ebe usoro echiche anyi di. Naani ihu ya anya na-eme ka obi juo anyi oyi. Usoro ndu ya adighi ka nke ndi ozo, uzo o si ebi ndu di iche na nke ndi ozo. O na eleda anyi anya dika ihe ruru aru na-asokwa uzo anyi si ebi ndu. O na-akowaputa na njedebe ndu onye eziomume na-abu so añuri; na-etu onu na Chineke bu nna ya. Ka anyi nwakelenu ya mara ma ihe o na-ekwu o bu eziokwu. Ka anyi hu ka njedebe ndu ya ga-adi. O buru na onye eziomume bu nwa nke Chineke n’ezie, Chineke n’onwe ya ga-enyere ya aka, ma zoputa ya n’onya niile nke ndiiro ya. Ka anyi werenu imesi ike na ahuhu nwalee ya, ka anyi choputa nke oma udi umeala ya nke a, ka anyi tinyenu ndidi ya n’ime onwunwa. Ka anyi manu ya ikpe onwu ihere, ebe o bu na o kwuru na a ga-echekwaba ya.” Otu a ka ha si eche echiche, kama echiche ha ezighi ezi. Omume ojoo ha mechiri ha anya. Ha enwekwaghi ike imata ihe nzuzo niile nke Chineke, ma o bu hu ugwo diiri ibi ndu di aso. Ma o bu kwenye na ugwo mmuo na-enweghi ntupo na-erite.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 34:17-18,19-20, 21, 23.
Aziza: Onyenweanyi na-ano no onions loghara elogha nso.

 1. Onyenweanyi na-agbaru ihu n’ebe ndi ajo omume no,
  O na-eme ka a ghara ichetakwa ha n’uwa.
  Ndi eziomume kpokuru Onyenweanyi, O za ha,
  wee zoputa ha na nsogbu ha niile. Az./
 2. Onyenweanyi na-ano ndi obi loghara elogha nso,
  na-enyere ndi dara mba na mmuo aka.
  O bu eziokwu na nsogbu onye eziomume kariri akari,
  mana Onyenweanyi na-esi na ha niile zoputa ya. Az./
 3. O na-echekwaba okpukpu ya niile;
  O nweghi nke obula n’ime ha ga-agbaji agbaji.
  Onyenweanyi na-azoputa ndu ndi odibo ya,
  ndi niile gbabara na ya agaghi akwu ugwo obula. Az./

MBEKU: Jn:3:16.
Az/ N’ihi na Chineke huru uwa n’anya otu a, nke na o nyere so otu nwa ya ka onye obula nke kwere na ya ghara ila n’iyi. Az./

OZIOMA 7:1-2, 10, 25-30
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere.
Mgbe nke a gachara Jesu gaghariri na Galili. Ochoghi igaghari na Judia n’ihina ndiisi ndi Juu na-acho uzo igbu ya. Emume Tabanakul ndi Juu adila nso. Mgbe umunne ya jebechara Jerusalem maka Emume ahu, Jesu n’onwe ya jebekwara. O meghi ka ndi mmadu mara, Kama o jebere na nzuzo. Ufodu n’ime ndi obodo Jerusalem na-aju si, “O bughi nwoke a bu onye ha na-acho igbu? Leenu ebe o no na-ekwu okwu n’ihu oha ma odighi ihe obula ha siri ya. O ga-abu na ndiisi amarala n’ezie na onye a bu Kristi ahu? Ma otu o di, anyi ma ebe nwoke a si puta, ma mgbe Kristi ga-abia o dighi onye ga-ama ebe o si puta. Jesu wee kwuwaputa, mgbe o na-akuzi nkuzi n’ulonso si: “Unu ma m, marakwa ebe m si puta? Abjaghi m n’ike aka m, onye nke zitere m bu onye eziokwu ahu, unu amaghi onye o bu, Mu onwe m ma ya, n’ihi na esi m na ya bia, O bu ya onwe ya zitere m.” Ha choro ijide ya, ma o dighi onye obula meturu ya aka n’ihina oge ya erubeghi.
EKPERE NHUNYE
Chineke ji ike niile, mee ka ike-ogwugwo nke aja nke a tohapu anyi na njo ma nyekwara anyi aka iji obi di ocha na-akwudebe Gi nso. Anyi na-ario Gj ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu, site na Eucharistia nke a, anyi esila n’onwu fere na ndu. Ekwela ka anyi laghachi azu n’uzo ochie anyi bu so njo, ma nyere anyi aka įkwudosiike na ndu ohuru. Anyi na-ario Gį ihe ndja n’aha Kristi Dinwenu anyi.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?