Igbo Mass Readings for Friday of 2nd Week of Easter

FRIDAY: IZU UKA NKE ABUO N’OGE MBILITE N’ONWỤ NKE KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Nna, n’atumaatu Gi maka nzoputa, Nwa Gi Jesu nabatara obe ma mee ka anyi nwere onwe anyi site n’aka nke onyeiro. Mee ka anyi keta otito nke mbilite n’onwu Ya. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …

Ihe Ogugu nke mbu 4:34-42
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
Otu onye nzuko Sanhedrin ahu bu onye Farisii na onye nkuzi iwu Mosis, onye ndi Juu niile na asopuru, a na-akpo Gamaliel, biliri, nye iwu ka akpopu ndiozi ahu n’ezi nwaobere oge. O siri ha, “Ndi Izrel! Kpacharanu anya n’ihe unu na-acho ime ndi a. Chetanu na n’oge gara aga otu nwoke a na-akpo Teudas biliri na-egosi onwe ya ka onye di mkpa nke mere ufodu ndi mmadu ruru nari ano ji sobe ya. Ma emesiri gbuo ya, ndi na-eso uzo ya gbasachaa, òtù ya adakpoo. Mgbe òtù Teudas dachara, otu onye Galili ana-akpo Judas bilikwara n’oge ogugu mmadu, duhie ufodu ndi Juu ka ha sobe ya. Ya onwe ya lakwara n’iyi, ndi umuazu ya gbasachaa. Ka nke a putakwara ugbu a, ana m agwa unu, hapunu ha ma nyekwanu ha efe; n’ihina o buru na nzube nke a na oru ha na-aru bu nke sitere na mmadu o ghaghi ida. Ma o buru na o si n’aka Chineke, unu enweghi ike ikwatu ya ma o bu kwusi ya. Kpacharanu anya unu ka o ghara ibu na unu na-aluso Chukwu ogu.” Ndi nzuko nabatara ndumodu Gamaliel ma mgbe ha kpobatara ndiozi ahu n’ulo, ha piara ha utari, tiere ha iwu ka ha ghara ikwu okwu n’aha Jesu ozo, bia hapu ha ka ha laa. Ndiozi ahu siri n’ulo nzuko ahu laa, na-anuri na Chineke gunyere ha na ndi kwesiri inara nkpari n’ihi aha Jesu. Ma kwa ubochi, ha ahapughi idi na-akuzi ma na ekwusa, n’ulonso Chineke ma o bu n’ulo ndi mmadu, na Jesu bu Kristi ahu.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 27:1, 4, 13-14.
Aziza: Otu ihe ka m na-acho, ka m biri n’ulo nke Dinwenu.

 1. Dinwenu bu ihè na nzoputa m,
  onye ka m ga-atu egwu?
  Dinwenu bu ide nke ndu m,
  onye ga-eyi m egwu! Az/
 2. Otu ihe ka m na-ario Dinwenu,
  otu ihe ka m na-acho.
  Ka m biri n’ulo nke Dinwenu ubochi niile nke ndu m.
  ka m nweta idi uto nke Dinwenu,
  ka m na-ahu ya n’ulonso ya. Az/
 3. Ekwere m na m ga-ahu idi mma nke Chineke,
  n’ala ndi di ndu.
  Chekwabe na Dinwenu. Obi sie gi ike;
  tukwasi ya obi, chekwube na ya. Az.

ALLELUIA ALLELUIA:
Jesu kwuru si, “Abu m ezigbo onye nche aturu, amara maturu m, ha makwara m.
ALLELUIA.

OZIOMA: 6: 1-15
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:.
Mgbe nke a gachara, Jesu gara n’ofe nke ozo nke osimiri Galili nke bu osimiri Tiberias. Oke igwe mmadu sobere ya, n’ihina ha huru oru ebube di iche-iche o ruru site n’igwo ndi oria. Jesu rigooro n’elu ugwu, nodu ala n’ebe ahu, ya na ndi na-eso uzo ya. Ugbu a Emume nke Ngabiga bu emume nke ndi Juu adila nso. Jesu leghariri anya hu na oke igwe mmadu na-abiakwute ya. O juru Filip si, “Olee otu anyi ga-esi zuta achicha ka ndi mmadu a nwee ike iri ihe?” O kwuru nke a ka o wee nwalee Filip, ma ya onwe ya amaralari ihe o ga-eme. Filip zara ya si, “Nari dinari abuo agaghi azutali achicha ga-ezu ka onye obula n’ime ha nweta ntakiri.” Otu onye n’ime ndi na-eso uzo ya bu Andru, nwanne Saimon Pita wee si ya, “O nwere otu nwatakiri nwoke no n’ebe a ji ogbe achicha ise na azu abuo, ma gini ka ha bu n’etiti igwe mmadu ha otu a?” Jesu gwara ha si, “Meenu ka ndi mmadu nodu ala.” Ahihia hiri nne di n’ebe ahu. Ndi mmadu onu ogugu ha ruru puku ise no duru ala n’ebe ahu.
Jesu naara ogbe achicha ise ahu, mgbe o nyechara ekele, o kesaara ha ndi ahu niile noduru ala. Otu ahukwa ka o si kesaa azu ahu. Onye obula riri otu o si choo. Mgbe ha rijuchara afo, O gwara ndi na eso uzo ya si, “Kpokotanu iberibe achicha fodurunu ka ihe obula ghara ila n’iyi.”Ha kpokotara ha onu, kpojuo nkata iri na abuo site n’iberibe foduru n’ogbe achicha ise ahu ndi mmadu riforo. Mgbe ndi mmadu no n’ebe ahu huru ihe iribaama nke Jesu ruru, ha siri, “N’ezie onye a bu onye amuma ahu nke ga-abia n’uwa!” Mgbe Jesu matara na ha na-acho ibia dokpuru ya n’ike mee ya eze, o wezugara onwe ya ozo, gaa n’ugwu nodu naani ya.

EKPERE NHUNYE
Dinwenų, nabata onyinye ndi a n’aka ezinuulo Gj. Mee ka anyi jidesie ndu nke ahu I nyere anyi ike, wee keta oke nke ndu ebighi ebi nke I kwere anyi na nkwa. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu, chekwaba ndi niile I zoputagoro n’ime Kristi. Mee ka anyi bu ndi agbaputara site n’ahuhu na onwu Ya, na-anuri na mbilite n’onwu Ya oge niile. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?