Igbo Mass Readings for Friday of Fifth Week of Lent

FRIDAY: IZU UKA NKE ISE N’OGE AHUHU KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Dinwenu, gbaghara anyi mmehie anyi ga ma tohapu anyi n’ibu ohu nke njo. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi…

Ihe Ogugu nke mbu. 20:10-13
Ihe ogugu ewetara n’ Akwukwo onye amuma Jeremaya
Ana m anu ntamu, nsogbu nogidere m n’akuku niile. Ka anyi junu ya, ka anyi ju ya bu ihe ndi enyi m niile na-ekwu, ndi nke na-acho nsogbu m na odida m. “E nwere ike anyi aghogbuo ya, merie ya, ma megwarakwa ya.” Ma Chineke no nyere m mgbe niile dika n’agha, ya mere, ndi iro m ga-adasi, ha agaghi emerikwa m ozo, ihere ga emegbu ha, ma ha agaghi emerikwa. A gaghi echefukwa ihere ha.
O Yahweh nke igwe ndi agha, onye na-ekpe ikpe nkwumoto, onye na-ahuzu obi na echiche mmadu mee kam hu obo i ga-abotara m n’isi ha, maka na o bu n’aka gi ka m tinyere ihe niile. Kweere Yahweh ukwe, nye ya otito! Maka na o zoputala ndu nke onye ahu no na mkpa n’aka ndi ome njo.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 18:2-3, 3-4, 5-6, 7.

Aziza: Akpokuru m Oseburuwa mgbe m no na nsogbu, mkpu akwam wee ruo ya nti.

 1. Ahuru m gi n’anya Oseburuwa,
  gi bu ike m.
  Oseburuwa bu nkume mi
  na ebe nkwudosike m, onye ogbugbo m. Az./
 2. Onyenzoputa m bụ Chineke m
  Onye ogbugbo m

Ebe nchedo m na ebe mgbaba m
oseburuwa kwesiri inye otito,
N’ihi na akporo m ya,
O zoputara m n’aka ndi iro m. Az./

 1. Eriri nke onwu agbala m okirikiri,
  Ajoomume ndi mmadu na-akpagbu m,
  Eriri nke ala mmuo ekedosiela m ike,
  Ejila onwu kweere m onya. Az./
 2. Akpokuru m Oseburuwa mgbe m m no na nsogbu,
  bekuere Chineke m akwa enyemaka
  O si n’ulo nso ya wee nu olu m,
  Mkpu akwa m wee ruo ya nti. Az./

MBEKU:
Az/
Mkpuru ahu bu okwu nke Yahweh, Kristi bu onye na agha mkpuru, onye obula biakwutere ya ga -adi ndu ebeebe. Az./

OZIOMA: 10:31-42.
Ihe ogugu ewetara na Ozioma di aso nke Jon dere.
Mgbe Ndi Juu tutukwaara okwute ozo ka ha tuo ya, Jesu gwara ha si, “Ezila m unu otutu ezi oru nke sitere n’aka Nna m. Olee nke o bu n’ime ndi a ka unu ga-eji tuo m okwute?” Ndi Juu azaa ya si, “Anyi anaghi atu gi okwute n’ihi ezi oru gi kama n’ihi nkwulu nke i na-ekwulu Chukwu; I bu naani mmadu nkiti, ma i na-eme onwe gi Chineke!” Jesu zara ha si, “O bu na-edeghi ya n’iwu unu si, ‘Ekwuru m, unu bu chi.” Anyi makwa na ihe e dere n’Akwukwo Nso enweghi mgbanwe. Ndi Chineke zitere okwu ya ka okporo ndi bu chi. Unu na-asi na onye Chineke doro nso wee zite n’ime uwa, na-ekwulu Chineke n’ihina o si, Abu m nwa Chineke’ O buru na m anaghi aru oru nna m, unu ekwela na m. Ma o buru na m, na- aru ha, o buladi na a si na unu ekweghi na m, kwerenu n’oru ndi a, ka unu wee mata ma ghota nke oma na Nna m bi n’ime m, m biri n’ime Nna. Ha chokwara ijide ya ozo, ma o siri n’aka ha mipu.
Jesu laghachiri azu ozo, n’ofe osimiri Jodan n’ebe Jon na-eme mmirichukwu na mbu, O nogidere ebe ahu. Otutu mmadu bjakwutere ya, na asi, “Jon arughi oru ebube ma ihe niile o kwuru banyere nwoke a bu eziokwu. Otutu ndi no ebe ahu kwenyere na ya.

EKPERE NHUNYE
Chineke, Onye ebere, mee ka onyinye ndi a anyi na-ehunyere Gi n’ebe nchuaja Gi nyere anyi aka irite nzoputa ebighi ebi. Mezuoro anyi ihe ndi a site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu, mee ka anyi na-erite uru nchedo aja nke a mgbe niile, Mekwaa ka o zoputa anyi n’ajo ihe niile. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?