Igbo Mass Readings for Friday after Epiphany (Fraide na-eso Epifani)

EKPERE MMEGHE

Nna ji ike niile, I gosiputala omumu nke Onye Nzoputa site n’ihè nke kpakpando. Mee ka o na edu anyį oge niile site n’ihè ya. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …

Ihe Ogugu nke mbu: 5:5-13
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi mbu nke Jon

Onye bu onye na-emeri uwa ma o bughi onye kwere na Jesu Kristi bu Nwa Chukwu? Nke a bu onye sitere na mmiri na obara bia. O bughi naani mmiri ka o ji bia, kama, o ji mmiri na obara. Mmuo ahu bu onye akaebe n’ihina obu eziokwu. Enwere ndį akaebe ato: Mmuo, mmiri na Obara; ha ato kwekoritakwara n’otu. O buru na anyi na anabata akaebe nke mmadu, akaebe nke Chineke bu ezi akaebe karia. Akaebe nke Chineke bukwa nke o gbara banyere Nwa ya. Onye kwere na Nwa nke Chineke, nwere akaebe ahu n’ime ya.
Ma onye na-ekwenyeghi n’akaebe ahu, emeela Chineke onye ugha, n’ihi na o kwenyeghi n’akaebe Chineke gbara gbasara Nwa ya. Akaebe ahu bu nke a, na Chineke enyela anyi ndu ebighiebi. Ndu a di na Nwa ya. Onye nwere Nwa ahu nwere ndu. Onye na-enweghi Nwa nke Chukwu, enweghi ndu. Ana m edere unu ihe ndi a, unu ndi kwere n’aha nwa nke Chukwu; ka unu mara na unu nwere ndu ebighiebi.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 147:12-13,14-15, 19-20.

Aziza: Jerusalem too Onyenweanyi.

 1. Jerusalem too Onyenweanyi,
  Zayon too Chineke gi,
  n’ihina o bu ya mere onuuzo ama gi niile ka ha sie ike,
  o na-agozi umu gi niile. Az./
 2. O na enye gi udo n’oke ala gi niile,
  o na eji oka nke kacha mma azu gi nri.
  O na-etiri uwa iwu,
  okwu ya agazuo uwa niile osooso. Az./
 3. O na-ekpughere umu Jekob okwu ya,
  na-egosikwa umu Izrel iwu ya na ikpe ya.
  O naghi emere mba ndi ozo otu a,
  o naghi akuziri ha iwu ya. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Jesu na-ekwusakwa ozioma nke alaeze Chineke. O gwokwara ndi mmadi oria na nrianria ha di iche-iche.
ALLELUIA.

ΟΖΙΟΜΑ: 5:12-16.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Luk dere:

Ka Jesu no n’otu obodo, otu nwoke ekpenta juputara ahu biakwutere ya; mgbe o huru Jesu, o dara, kpudo ihu n’ala na-ario ya si, “Dinwenu o buru na i choro, I nwere ike ime ka m di ocha. Jesu gbatiri aka ya, metu ya aka si, “Achoro m; di ocha.” Ngwa-ngwa oria ekpenta ya ahu lara. Jesu nyere ya iwu ka o ghara igwa onye obula, kama, o siri ya, “Gaa gosi onye ukochukwu onwe gi, tuokwa mmamma maka idi ocha gi dika Mosis nyere n’iwu ka o buru ihe ga-egosi ndi mmadu na ahu adila gi mma. Ma akuko gbasara Jesu gbasawanyere karia, oke igwe mmadu wee gbakoo ka ha nuru okwu ya, nwetakwa ogwugwo oria. Jesu siri ebe ahu puo ga na ozara ikpe ekpere.

EKPERE NHUNYE
Nna nke udo, nabata nnyefe anyi nyefere onwe anyi n’idinso nakwa n’obiocha anyi; site na nketa oke anyį na-eketa n’ihe omimi nke a, mee ka anyi na-abia mmadu ibe anyi nakwa Gi onwe Gi nso. Anyi na-ario ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHA ORIRI NSO
Dinwenų, ka Sakramenti nke a buru ike anyi. Kuziere anyį ka anyį na-aghota uru iheoma niile I nyere anyi, bia nyere anyi aka įdi na-agba mbo maka ndu ebighi ebi. Anyi na-ario ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.

error: Alert: Content is protected !!