Igbo Mass Readings for Friday of Second Week of Lent

FRAIDEE IZU UKA NKE ABUO N’OGE AHUHU KRISTI. EKPERE MMEGHENna Onye ebere, mee ka opipia anyi na-eme ritere anyi mgbaghara Gi, meghee obi anyi inabata ihunaanya Gi, ma kwadokwa anyi maka oriri nke mbilite n’onwu na-abianu. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi … Ihe Ogugu nke mbu: 37:3-4,12-13, 17-28Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo Mbido (Jenesis)Izrel huru … Read more

Igbo Mass Readings for Thursday of Second Week of Lent

TOOZDEE IZU UKA NKE ABUO N’OGE NCHETA AHUHU KRISTI EKPERE MMEGHEChineke bu so jhunaanya, mee ka anyi loghachikwute Gi. Zidata Mmuo Gi ka O mee ka anyi kwudosie ike n’okwukwe na n’ezi oru. Site na n’ez na Dinwenu anyi Jesu Kristi ..Ihe Ogugu nke mbu: 17:5-10Ihe ogugu ewetara n’akwukwo onye Amuma JeremayaYahweh kwuru si, “Omuma … Read more

error: Alert: Content is protected !!