Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nso na Ekpere A Natachaa Oriri Nso nke Izu Iri na Abuo n’Oge Nkiti

Contents1 EKPERE NHUNYE2 UKWE ORIRI NSO: Abuoma 114:153 EKPERE A NATACHAA ORIRI NSO EKPERE NHUNYE Onyenweanyi, nara aja otito nke a na-emeda Gi obi maka njo anyi. Mee ka o wuchaa anyi; ka anyi di ohuru meekwa ka anyi were obi anyi niile na-achuru Gi aja nke a na-amasi Gi. Site na Kristi Onyenweanyi. UKWE … Continue reading Ekpere Nhunye, Ukwe Oriri Nso na Ekpere A Natachaa Oriri Nso nke Izu Iri na Abuo n’Oge Nkiti