Igbo Mass Readings December 20 2021, Mondee Izuuka nke Ano

Igbo Mass Readings December 20 2021, Mondee Izuuka nke Ano n’oge Olileanya Onyenzoputa Anyi.

Igbo Mass Readings December 20 2021, Monde Izuuka nke Ano n’oge Olileanya Onyenzoputa Anyi – Catholic Lectionary.

Igbo Mass Readings December 20 2021, Monde Izuuka nke Ano n'oge Olileanya Onyenzoputa Anyi
Igbo Mass Readings December 20 2021, Monde Izuuka nke Ano n’oge Olileanya Onyenzoputa Anyi

EKPERE MMEGHE

Chineke, Onye įhunaanya na ebere, nyere anyi aka isoroukpuru nke Nne anyi di aso n’idi nkwadebe ime uche Gi mgbe niile.

Site n’ozi nke Mmuooma o nabatara Nwa Gi di ebighi ebi. N’ihina o juputara n’ihè nke Mmuo Nso, o were buru ulonso nke okwu Gi, Onye Gi na Ya di ndu na-achi eze n’idiko n’otu nke Mmuo Nso, otu Chukwu, site n’uwatuwa niile. Amen.

IHE OGUGU NKE MBU: 7:10-14

Ihe ogugu ewetara na akwukwo onye amuma Aizaya

Yahweh gwakwara Ahaz ozo si ya, “Rio Yahweh Chineke gi akara obula; o sokwa, ya buru nke si n’ala mmuo ma o bu nke si n’eluigwe.”

Mana Ahaz kwuru si, “Mba, agaghi m ario ihe obula agakwaghi m anwale Yahweh. O wee si, “Nurunu nke a unu ulo nke Devid niile! O buuru unu obere ihe na unu na-eme ndi mmadu ka ike gwu ha, unu ji bia ime Chineke m otu aka ahu?

N’ihi nke a, Yahweh n’onwe ya ga-enye gi akara. Lee, otu nwaagbogho na-amaghi nwoke ga-aturu ime muta nwa nwoke; aha o ga-akpo ya bu Immanuel.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 24: 1-2, 3-4,5-6.

Aziza: Ka Dinwenu bata, o bu ya bu eze nke otito.

1.Chineke nwe uwa na ihe niile di na ya,
Uwa na ndi niile bi n’ime ya;
o bu ya wukwasara ya n’elu mmiri
O bu ya wuru ya n’elu osimmiri. Aziza.

2. Onye nweree ike irigoro n’ugwu nke Onyenweanyi?
Onye nwere ike ino n’ebe ya di nso?
Onye aka ya na obi ya di ocha
onye anaghi etinye obi ya n’ihe efu. Aziza

3. Onye di otu a ga-anata ngozi n’aka Onyenweanyi
O ga-anatakwa eziomume n’aka Chineke, onye nzoputa ya.
O bu udi ndi di otu a na-acho Onyenweanyi,
ndi na-acho ihu Chineke nke Jekob! Aziza

ALLELUIA

ALLELUIA ALLELUIA:

Bia igodo nke Devid, meeghee onu uzo nke Onyenweanyi, toghapu ndi no na mkporo nke isii.

ALLELUIA.

OZIOMA MAKA DECEMBER 20 2021: 1:26-38

Ihe ogugu ewetara na ozioma di nso nke Luk dere.

N’onwa nke isii, Chineke zigara Mmuooma Gebrel ka o gaa n’obodo Galili a na-akpo Nazaret; ka o gakwuru otu nwagbogho na-amaghi nwoke, onye ikwunibe ya kwekoritara na otu nwoke aha ya bu Josef, nke si n’agburu Devid, ga-alu. Aha nwagbogho ahu bu Maria.

Mmuooma ahu biakwutere Maria si ya, “Ekele,”I juputara na grasia, Oseburuwa nonyere gi.” Obi loro ya mmiri nke ukwuu n’udi ekele a, nke mere na o malitere itule n’uche ya ihe udi a putara. Mmuooma ahu siri ya, “Atula egwu, Maria, n’ihina I natakwa ngozi na-aka Chineke.

Lee, I ga-adi ime, muta nwa nwoke; aha I ga-akpo ya bu Jesu. O ga-adi ukwuu, a ga-akpokwa ya nwa onye kacha elu. Dinwenu Chineke ga-enye ya ocheeze nna ya Devid. O ga-achi ezinulo Jekob ebeebe; alaeze ya agaghi enwe ogwugwu.

Maria juru Mmuooma ahu si “Olee otu nke a ga esi mee ebe o bu na amaghi m nwoke.”Ma Mmuooma ahu zara ya si, “Mmuo Nso ga-abiakwasa gi; ike nke onye kacha elu ga-ekpuchi gi. N’ihi nke a, a ga akpo nwa ahu I ga-amu onye nso, nwa Chineke.

Lee, Elizabet onye ikwu gi, onye ndi mmadu na akpo nwaanyi aga, aturula ime n’agadi ya; ugbu a odi ime onwa isii. N’ihi na ebe Chineke no, o nweghi ihe nyiri omume.”

Maria kwuru si, “Lee, abu m odibo nwaanyi nke Oseburuwa, ka o reere m ka I siri kwu.” Mmuooma ahu wee si n’ebe o no puo.

EKPERE NHUNYE

Dinwenu, nara onyinye aja ndi a. Mee ka Eucharistia nke a anyi na-eketa oke n’ime duruo anyi na ndu ebighi ebi ahu anyi ji okwukwe na nchekwube na-acho. Mezuoro anyi ihe ndi a site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHA ORIRI NSO

Dinwenu, chekwaba ndi nke Gį ndi iji Eukaristia nke a na-azu nri. Dubata ha n’anurį nke ezi udo. Anyi na-ario ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

Maka inweta Ihe Ogugu ndi a ubochi niile, sonyere anyi na:

IHE ỌGỤGỤ ỤNYAHỤ:

IHE ỌGỤGỤ ECHI: Igbo Mass Readings December 21 2021, Tuezde Izuuka nke Ano n’oge Olileanya Onyenzoputa Anyi

Igbo Mass Readings December 20 2021, Mondee Izuuka nke Ano n’oge Olileanya Onyenzoputa Anyi – Catholic Lectionary.

error: Alert: Content is protected !!