FRIDAY: IZU UKA NKE ISII N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

Ihe Ogugu nke mbu – 18:9-18
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
Mgbe Pol no na Korint, n’otu abali, Chineke gwara ya n’ohu si: “Ujo atula gi; kama na ekwuputa m! Agbala nkiti; n’ihi na a nonyere m gi, mmadu agaghi emeta gi ihe obula. Maka na enwere m otutu mmadu n’obodo a.” Pol noro na Korint otu afo na onwa isii, na akuziri ndi mmadu okwu Chineke.
Ma n’oge Galio bu govano na-achi ndi Rom ala Akaya, ndi Juu zukoro, jide Pol kpuga ya n’ihu oka ikpe, na ekwu si: “nwoke a na amanye ndi mmadu, ka ha na-ekpere Chineke n’uzo megidere iwu” Mgbe Pol choro ikwu okwu Galio gwara ndi Juu si: “Ndi Juu, agaara m enwe ndidi gee unu nti ma o buru na okwu a bu ihe gbasara mmejo mmadu mejoro ibe ya, ma o bu aru mmadu mere megide obodo. Ma ebe o bu esemokwu gbasara okwu e kwuru ekwu, na aha di iche-iche ndi mmadu na-ekwuputa, n’iwu unu, dozienu nke ahu n’onwe unu. Ajuru m aju ikpe ikpe di otu a!” O chupuru ha n’ulo ikpe. Ha niile jidere Sostenes, bu onye isi ulo nzuko ha were iwe tie ya ihe n’ihu ulo ikpe ahu. Ma Galio mere anya ka o hughi nke a. pol nonyere umunna n’ime Kristi otutu ubochi na Korint. O mechara hapu ha, banye n’ugbo mmiri ruo Siria, ya na Prisila na Akwila. O kpachasiri isi ya na Kenkrei, n’ihi na o kwere Chineke nkwa.
ABUOMA NA AZIZA: PS: 47: 2-3, 4-5, 6-7.
Aziza: Chineke bu eze nke uwa niile.

  1. Ndi mmadu niile kuonu aka unu, were mkpu onu tikuo Chineke. N’ihi na Onyenweanyi onye kacha di elu ka-anyi ga-aturu egwu, o bu nnukwu eze nke na-achi uwa niile. Az/
  2. O na-edobe mmadu n’okpuru anyi, meekwa ka mba niile noro n’okpuru ukwu anyi. O bu ya na-enye anyi oke ruuru anyi, nke O nyere Jekob n’ihi ihunaanya O nwere n’ebe o no. Az./
  3. Chineke ji mkpu onu agbago, kweerenu Chineke anyi ukwe otito. Onyenweanyi ji olu opiike arigo, kweerenu ya ukwe, kweerenu eze anyi ukwe otito, kweerenu ya ukwe. Az!
    ALLELUIA ALLELUIA:
    Agaghi m ahapu unu ka ndi na enweghi nne na nna, kama aga m abiakwute unu. Obi unu ga ejuputa n’añuri.
    ALLELUIA.

OZIOMA – 16: 20-23.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Jesu gwara ndi na-eso uzo ya si: N’eziokwu agwa m unu, unu ga-ebe akwa, nwekwaa mwute ma uwa ga-enwe añuri. Unu ga-eru uju, ma nke a ga emechaa buuru unu ihe añuri. Mgbe ime na eme nwaanyi o na ano na mwute, n’ihi na oge ihe ufu nke ime omume abiala. Ma mgbe o muputachara nwa, o naghi echetakwa ahuhu di na imu nwa, n’ihi anuri na-amutara nwa n’elu uwa. O na ewute unu ugbu a, ma aga m ahu unu ozo. Obi unu ga ejuputa n’añuri. O nweghikwa onye obula ga-anapu unu onu unu. N’ubochi ahu unu agaghi ario m ihe obula. Ma ana magwa unu eziokwu, o buru na unu ario Nna m ihe obula n’aha m, o ga enye ya unu.

error: Alert: Content is protected !!

Receive Daily Mass Readings and Reflections via Email

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Catholic Lectionary will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.