MONDAY: IZU UKA NKE ISE N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

Ihe Ogugu nke mbu – 14:5-18
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
Ndi mba ozo, ndi Juu na ndi isi ha, gbara mbo n’obodo Aikonium imegide ndi ozi na itu ha okwute. Ha nuru nke a gbaa oso ndu, gbaga obodo Listra na Debe bu obodo ndi di n’ala Liakonia na obodo ndi gbara ya gburugburu. Ha gbasakwara ozioma na obodo ahu. N’obodo Listra, o nwere otu nwoke agabeghi ije kamgbe a muru ya. O no na-ege okwuchukwu Pol, Pol legidere ya anya hu na o nwere okwukwe, na aga agwo ya, were oke olu si ya, “Bilie, kwuru oto.”
Nwoke ahu wulie, bido gaba ije. Oge igwe mmadu ahu huru ihe Pol mere ha tiri mkpu n’asusu Laikonia si, “Ndi a bu chi bịakwutere anyi n’udi mmadu. Ha kporo Banabas, Zeus; kpokwaa Pol, Hemes, maka na ya bu onye oka okwu. Onye nchuaja arusi bu Zeus, nke ulo arusi ya di nso n’ihu obodo ahu wetara chi ufodu na okooko osisi, choo ka ya na ndi mmadu chuoro ha aja. Oge Pol na Banabas nuru ihe ndi obodo ahu choro ime, ha dowara uwe ha, were ike gbaba n’etiti ndi mmadu na-eti mkpu si, “Ndi enyi anyi gini mere unu ji eme ihe a? Anyi bu mmadu ibe unu, anyi abughi mmuo. Anyi wetaara unu ozioma, ka unu hapu ihe efu ndi a, biakwute Chukwu di ndu, onye kere eluigwe na ala, kee oke osimiri na ihe niile di n’ime ha. N’oge gara aga, O hapuru mba niile ka ha mewe ihe masiri ha. N’agbanyeghi nke a o hapughi idobere onwe ya ihe ndi ga na-agbara ya akaebe, site n’iheoma ndi o na-emere unu O na-ezitere unu mmiri ozuzo site n’eluigwe, na-emekwa ka ihe niile a kuru n’ubi mia mkpuru n’oge ha. O na-enye unu ihe oriri, na-emekwa ka obi unu juputa n’onu.” Site na okwu ndi a, ha jisiri ike gbochie ndi mmadu jchunyere ha aja.

ABUOMA NA AZIZA – PS: 115: 1-2, 3-4, 15-16.
Aziza: O bughi maka anyi, O Onyenweanyi, kama ka enye aha gi otito,

  1. O bughi maka anyi, O Onyenweanyi, o bu ghị maka anyi, kama ka enye aha gi otito, n’ihina ikwudosirike n’ihunaanya gi. Maka gini ka ndi mba ozo ga-eji na-asi, olee ebe Chineke ha no? Az/
  2. Chineke anyi no n’eluigwe, na eme ihe obula masiri ya. Arusi ha bu olaocha na olaedo, oru aka ndi mmadu. Az./
  3. Ka Chineke gozie gi. onye mere eluigwe na uwa.
    Eluigwe niile bu nke Onyenweanyi, mana o nyela umu mmadu uwa. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Anyi maara na Kristi ebilitela n’onwu, eze nke mmeri, bia nonyere anyi.
ALLELUIA.

OZIOMA – 14:21-26.
Ihe ogugu ewetara na Ozioma di aso nke Jon dere

Jesu gwara ndi na-eso uzo ya si: “Onye obula natara iwu m, na-edobe ha, bu onye huru m n’anya. Onye huru m n’anya ka Nna m na-ahu n’anya. Aga mahukwa onye ahu n’anya, gosikwa ya onwe m.” Judas (nke na-abughi nke Iskariot) siri ya, “Olee otu I ga-esi gosi anyi onwe gi, n’egosighi uwa onwe gi?” Jesu zara ya si, “O buru na mmadu ahu m n’anya, o ga-edobe okwu m. Nna ga-ahukwa ya n’anya. Anyi ga abiakwute ya, biri n’ime ya. Onye na-ahughi m n’anya anaghi edobe okwu m niile. Okwu nke unu na-anu abughi nke m, kama nke Nna, bu onye zitere m. Agwala m unu ihe ndi a ugbu a mu na unu ka no. Ma onye nkasiobi ahu bu Mmuo Nso, onye Nna ga-ezite n’aha m, ga akuziri unu ihe nile. O ga-emekwa ka unu cheta ihe niile m gwara unu.”

Share with a friend