THURSDAY: IZU UKA NKE ISE N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

Ihe Ogugu nke mbụ – 15:7-21
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
ka ha sichara agugo okwu ogologo oge, Pita biliri si ha, “Umunna m, unu maara na site na mbu Chineke hoputara m iche site n’etiti unu ka m zisaa ozioma ahu gwa ndi mba ozo, ka ha si n’onu m nu ya, ma kwerekwa. Chineke, onye maara obi mmadu gbaara ha akaebe site na inye ha Mmuo Nso dika o nyere anyi.
O gosighi ihe di iche n’etiti anyi na ha. O mere ka obi ha di ocha n’ihina ha kwere na Kristi. Ugbu a gini mere unu ji anwa Chineke, na-ele ihe o ga-eme, site na iwere ibu aro nke Iwu Mosis bokwasi ndi na-eso uzo Jesu, Ibu nnanna anyi ha na anyi onwe anyi ebulighi? Anyi kwere na-aga azoputa anyi na ha site n’amara nke Onyenweanyi Jesu,” Mgbe ha nuru nke a nzuko niile ahu gbara nkiti. Ha bidoro gewe nti na akuko Pol na Banabas na akoro ha maka ihe iribaama niile, na oru itunaanya niile nke Chineke jiri ha ruo n’etiti ndi mba ozo. Mgbe ha kwuchara okwu nke a, Jemis kwuru si: “Umunna m, geenu m nti! Saimon akoorola anyi otu Chineke siri buru uzo leta ndi mba ozo, si n’etiti ha hoputara onwe ya otu ndi ga-ekwuputa aha ya. Nke a na okwu ndi amuma dakotara dika e dere ya n’Akwukwo Nso si: “Mgbe nke a gachara, aga m aloghachi, Aga m ewulite ulo Devid nke dara ada; n’ebe ya niile a kwadara akwada; Aga m emekwa ya ka o guzosie ike, ka ndi foduru n’etiti ndi mmadu choo Onyenweanyi; bu ndi mba ozo m kporola ka ha buru ndi nke m. Chineke kwuru nke a, onye mere ka a mara ihe ndi a site na mgbe ochie.” Ya bu mkpebi m bu ka anyi ghara isogbu ndi mba ozo loghachikwutere Chineke, kama, ka anyi dee akwụkwo gwa ha ka ha ghara imeru onwe ha site n’iri ihee jiri chuo aja, na isonye na ihe arusi niile, ka ha wepu onwe ha n’ikwa iko na iri anu anyagburu anyagbu, ma o bu obara. Site na mbu, Mosis nwere ndi na-ekwusa iwu n’obodo niile. A na agukwa ya n’ulo nzuko niile n’ubochi Sabat niile.”
ABUOMA NA AZIZA – Ps: 96: 1-2, 2-3, 10.
Aziza: Kwuputanu oru itunaanya ya n’ebe mba niile no.

  1. Kweerenu Onyenweanyi ukwe ohuru; uwa niile kweere Onyenweanyi ukwe. Kweerenu Onyenweanyi ukwe, Toonų aha ya. Az./
  2. Kwuputa nzoputa ya ubochi niile. Mee ka uwa niile mara maka otito ya, kwuputakwa oru itunaanya ya n’ebe ndi mmadu no. Az./
  3. Kwusachaanu n’uwa niile na Onyenweanyi bu eze, o kwuwasiri uwa ike, e ibughari ya. nweghi ike O ga-eji ikpe nkwumoto kpee mba niile ikpe. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Ebe Chineke mere ka Kristi si n’onwu bilie, O gaghi anwukwa ozo, onwu enweghikwa ike ozo n’ebe o no.
ALLELUIA.

OZIOMA – 15:9-11.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Jesu gwara ndi na-eso uzo ya si: “Otu Nna m si hu m n’anya, ka m si hu unu n’anya. Nogidenu n’ihunaanya m. O buru na unu edobe iwu m niile, unų ga-anogide n’ihunaanya m, dika m si dobe iwu niile nke Nna m, wee nogide n’ihunaanya ya. Ihe ndi a ka m gwara unu, ka onu m wee di n’ime unu, na ka onu unu wee zuo oke.”

Share with a friend