THURSDAY: IZU UKA NKE ASAA N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

Ihe Ogugu nke mbu – 22:30-23:6-11
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi

Mgbe chi boro, onye isi ochi agha chosiri ike ka o mata isi okwu, na ihe mere ndi Juu ji bo Pol ebubo. O gwara ndi isi nchuaja na ndi nzuko Sanhedrin niile ka ha zukoo. O bia topu Pol agbu, kpota ya kwuba ya n’ihu ha. Mgbe Pol chọ putara na otu uzo n’ime nzuko ahu bu ndi otu Sadusii, ndi ozo aburukwa ndi otu Farisii, o tiri mkpu n’ime ulu nzuko ahu, si:
“Umunne m! Abu m onye Farisii, na nwa ndi Farisii. A na-ekpe m ikpe n’ebe a banyere olile anya anyi nwere n’ebe mbilite n’onwu di.” Mgbe o kwuchara okwu a, esemokwu daputara n’etiti ndi Farisii na ndi Sadusii. Ogbako ahu wee kewaa. N’ihi na ndi Sadusii na-akuzi na mbilite n’onwu, ma o bu mmuooma, ma o bu mmuo adighi. Ma ndi Farisii kwekwara, na-akuzi na ihe ndi a di. Oke mkpotu biara daputa, ufodu ndi nkuzi iwu, ndi no n’otu ndi Farisii, guzooro oto, kwado Pol si: “O nweghi ihe ojoo anyi huru nwoke a mere! Kedukwanu ma o buru na o bu mmuo, ma o bu mmuooma gwara ya okwu?” Esemokwu a biara karia, nke mere onye isi ochjagha biara tuo egwu na ha ga-adokasi Pol. O gwara ndi agha ya, ka ha banye n’igwe mmadu ahu, were ike naputa Pol n’aka ha ziga ya n’ulo ndi agha. N’abali sonu, Dinwenu kwuuru n’akuku Pol, si ya: “Obi sie gi ike! N’ihi na otu a i si kwuputa m na Jerusalem, ka i ga-esi agbara m ama na Rom.
ABUOMA NA AZIZA – Ps: 16: 1-2, 5, 7-8, 10, 11.
Aziza: Chekwaba m, Chineke, n’ihi na I bụ ebe mgbaba m.

  1. Chekwaba m, Chineke, n’ihi na I bu ebe mgbaba m. Agwara m Onyenweanyi si,”Ginwa bu Chineke m, ihe oma niile m nwere si n’aka gi bia.” Az./
  2. Ana m eto Onyenweanyi bu onye na agbaziri m, n’ime abali, mmuo m na enye m ndumodu; Ana m eche echiche banyere Onyenweanyi mgbe niile, n’ebe O no n’aka nri m, egwu agaghi atu m. Az./
  3. N’ihi nkea mkpuruobi m no n’oñu, mmuo m na-enwe anuri ahu m na-ezukwa ike n’enweghi nsogbu obula. N’ihina I gaghi agbahapu mkpuruobi m n’ala mmuo, ma o bu kwe ka onye i huru n’anya ree ure. Az./
  4. I ga-akuziri m uzo nke ndu, i ga-enye m añuri na-enweghi ube n’ihu gi, n’aka nri gi, aga m enwe añuri di ebeebe. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Jesu kwuru si: “Nna m ga ezitere unu mmuo Nso nke ga-anonyere unu ebeebe ebeebe.
ALLELUIA.

OZIOMA – 17:20-26.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Jesu leliri anya na eluigwe were kpee ekpere si: “Obughi naani ha ka m na ekpere ekpere. Kama ana m ekpekwa ekpere banyere ndi sitere n’okwu ha wee kwere na m. Ana m ekpekwa ekpere ka ha buru otu. Nna, mee ka ha diri n’ime anyi, dika gi onwe gi si di n’ime m, mu onwe m adi n’ime gi. Mee ka ha buru otu, ka uwa niile wee kwere na gi zitere m. Otito nke i nyere m ka m nyere ha, ka ha wee buru otu dika anyi onwe anyi si buru otu. Ka m biri n’ime ha, gi onwe gi ebiri n’ime m; ka ha buru otu n’uzo zuru oke, ka uwa wee kwere na o bu gi zitere m, hukwa ha n’anya dika i si hu m n’anya. Nna achoro m ka ndi niile i nyere m soro m noro n’ebe m no, ka ha nwee ike ihu otito nke i nyere m n’ihunaanya gi tupu ekee uwa. Nna nke eziomume, Uwa amatabeghi gi, ma ama m gi. Ndi a makwa na o bu gi zitere m. Emere m ka ha mata aha gi, aga m na-emekwa ya, ka ihunaanya nke i nwere n’ebe m no diri n’ime ha, mu onwe m ebirikwa n’ime ha.

Share with a friend