WEDNESDAY: IZU UKA NKE ANO N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

Ihe Ogugu nke mbụ – 12:24-25; 13:1-5
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi

Okwu Chineke ana-aga n’ihu, na-agbasa ebe niile. Mgbe Banabas na Sol ruchara oru ha na Jerusalem, ha kpooro Jon onye a na-akpokwa Mak laghachi. N’ime nzuko Kristi nke di n’Antiok, e nwere otutu ndi amuma na ndi nkuzi. Ndi a bu Banabas, Simion, onye a na-akpo Niga, Lushios, onye Sairin, Manen bu otu onye n’ime ndi obi Herod, bu onye na-achiri ndi Rom obodo ano, na Sol.
Otu ubochi, ka ha no na-ekpe ekpere na-ebukwa onu, Mmuo Nso gwara ha si, “Weputaranu m Banabas na Sol iche, maka iru oru nke m kporo ha ka ha ruo.” Oge ha kpechara ekpere, buchakwa onu, ha bikwasara ha aka n’isi zipu ha. Ebe Mmuo Nso zipuru ha, ha gbadara Selushia, si ebe ahu banye ugbo mmiri gbadaa Saipros. Ka ha ruru Salamis, ha gbasara okwu Chineke n’ulo nzuko ndi Juu.
ABUOMA NA AZIZA: Ps: 67: 2-3,5, 6, 8.

Aziza: Ka mba niile too Gi O Chineke.

 1. Ka Chineke gosi anyi obioma ya ma gozie anyi,
  ka o mee ka ihu ya chakwasi anyi,
  n’ihi n’oge ahu ka uwa ga-ekwuputa uzo gi niile,
  mba niile ga-amatakwa ike nke nzo puta gi. Az./
 2. Ka mba niile tie mkpu onu ma kweekwa ukwe añuri,
  n’ihina iji ikpe nkwumoto na-ekpe ndi mmadu ikpe,
  I na-achi mba niile di n’uwa. Az./
 3. Ka mba niile too gi, O Chineke
  ka mba niile too gi!
  Ka Chineke gozie anyi,
  ka a tuoro ya egwu ruo na ngwucha uwa niile. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Kristi bilitere n’onwu, ma mee ihe niile ka o di o huru, O gosila ebere ya n’ebe mmadu no. ALLELUIA.

OZIOMA – 12:44-50.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Jesu tiri mkpu si, “Onye obula kweere na m, obughi na m ka o kwere, kama okwukwe ya bu n’onye nke zitere m. Onye obula huru m, ahula onye nke zitere m. Abiala m n’uwa dika ihè, ka onye obula nke kwere na m ghara ino n’ochichiri. O buru na onye obula anu ihe ndi m na-ekwu ma o dobeghi ha, O bughi m ga-ekpe ya ikpe; n’ihina abiaghi m ikpe uwa ikpe, kama ka m zoputa uwa. Onye obula nke juru m, nke jukwara inabata okwu m, nwere onye ga-ekpe ya ikpe. Okwu nke m kwuru ga-ekpe ya ikpe n’ubochi ikpeazu. Ekwughi m ya n’ike nke aka m. Kama Nna nke zitere m nyere m iwu banyere ihe m ga-ekwu na ihe m ga-aka. Amaara m na iwu ya bu ndu ebeebe, maka ihe m na-ekwu bu site na ntuziaka nke Nna nyere m.”

Share with a friend