Igbo Mass Readings

Igbo Mass Readings bụ Ihe Ọgụgụ Nzukọ Nsọ Katọlik maka Aja Misa Ụbọchị Niile. Nke bụ Catholic Mass Readings n’asụsụ Igbo.

Catholic Igbo Daily Mass Readings 2023 – January 1 to December 31

Igbo Mass Readings for November 5 2023, Ụka nke Iri Atọ na otu n'Oge Na-Adanyeghị N'Emume - Afọ nke Mbụ. Nke a bụ Igbo Mass Readings for November 5 2023, ...

Igbo Mass Readings for June 27 2025, Emume Obi Dị Asọ nke Jesu - Afọ nke Atọ. Nke a bụ Igbo Mass Readings for June 27 2025, Emume Obi Dị Asọ nke Jesu - Afọ ...

Igbo Mass Readings for June 7 2024, Emume Obi Dị Asọ nke Jesu - Afọ nke Abụọ. Nke a bụ Igbo Mass Readings for June 7 2024, Emume Obi Dị Asọ nke Jesu - Afọ ...

Igbo Mass Readings for June 16 2023, Emume Obi Dị Asọ nke Jesu - Afọ nke Mbụ. Nke a bụ Igbo Mass Readings for June 16 2023, Emume Obi Dị Asọ nke Jesu - Afọ ...

Igbo Mass Readings for June 22 2025, Ụka Ahụ na Ọbara Kristi - Afọ nke Atọ. Nke a bụ Igbo Mass Readings for June 22 2025, Ụka Ahụ na Ọbara Kristi - Afọ nke ...

Igbo Mass Readings for June 2 2024, Ụka Ahụ na Ọbara Kristi - Afọ nke Abụọ. Nke a bụ Igbo Mass Readings for June 2 2024, Ụka Ahụ na Ọbara Kristi - Afọ nke ...

Igbo Mass Readings for June 11 2023, Ụka Ahụ na Ọbara Kristi - Afọ nke Mbụ. Nke a bụ Igbo Mass Readings for June 11 2023, Ụka Ahụ na Ọbara Kristi - Afọ nke ...

Igbo Mass Readings for June 15 2025, Ụka Atọ N'Otu Dị Ngọzi - Afọ nke Atọ. Nke a bụ Igbo Mass Readings for June 15 2025, Ụka Atọ N'Otu Dị Ngọzi - Afọ nke ...

Igbo Mass Readings for May 26 2024, Ụka Atọ N'Otu Dị Ngọzi - Afọ nke Abụọ. Nke a bụ Igbo Mass Readings for May 26 2024, Ụka Atọ N'Otu Dị Ngọzi - Afọ nke ...

Igbo Mass Readings for June 4 2023, Ụka Atọ N'Otu Dị Ngọzi - Afọ nke Mbụ. Nke a bụ Igbo Mass Readings for June 4 2023, Ụka Atọ N'Otu Dị Ngọzi - Afọ nke ...

Igbo Mass Readings for May 28 2023, Ụka Ndakwasa nke Mmụọ Nsọ - Pentikọst. Nke a bụ Igbo Mass Readings for May 28 2023, Ụka Ndakwasa nke Mmụọ Nsọ - ...

Igbo Mass Readings for May 27 2023, Ụka Iche Nche Maka Ndakwasị Nke Mmụọ Nsọ. Nke a bụ Igbo Mass Readings for May 27 2023, Ụka Iche Nche Maka Ndakwasị Nke ...

Catholic Sunday and Daily Mass Readings for 2024 (Kindle eBook & Paperback)

X
Catholic Lectionary
error: Alert: Content is protected !!
Shopping cart