Uzo Nke Obe (Igbo Stations of the Cross) | Ekpere Mmeghe

Stations of the Cross in Igbo - Opening Prayer - Ekpere Mmeghe

Uzo Nke Obe (Igbo Stations of the Cross) – Ekpere Mmeghe. Nke a bụ Uzo Nke Obe (Igbo Stations of the Cross) – Ekpere Mmeghe. EKPERE MMEGHE Jesu kpọrọ Pịta, Jemis na Jọn baa n’ogige Getsemanị sị ha: “Ọnụma juru m mmụọ na-egbu m egbu, nọrọnụ ebe a, soronụ m chebe nche ka ụnụ ghara … Read more

Uzo Nke Obe (Igbo Stations of the Cross) | Nkwụsị Nke Abụọ

Stations of the Cross in Igbo - Second Station - Nkwusi nke Abuo

Nke a bụ Uzo Nke Obe (Igbo Stations of the Cross) – Nkwụsị Nke Abụọ. Uzo nke obe Abuo. Nke a bụ Uzo Nke Obe (Igbo Stations of the Cross) – Nkwụsị Nke Abụọ. Uzo nke obe Abuo. NKWỤSỊ NKE ABỤỌ Jesu Eburu Obe Ya Onye-ndu: Anyị esekpuoro Gị Jesu na-enye Gị ekele Gbuọnụ Otu … Read more

error: Alert: Content is protected !!