Igbo Mass Readings for Monday 2nd Week of Easter

MONDAY: IZU UKA NKE ABUO N’OGE MBILITE N’ONWỤ NKE KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Chineke di ukwu, di ebighi ebi, Mmuo Gi emeela anyi umu Gi, ka anyi nwee ike jkpo Gi Nna. Mubaa mmuo nke ihunaanya n’etiti anyi, ka anyi were keta oke na nkwa nke I kwere anyį. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi

Ihe Ogugu nke mbu. 4:23-31
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi:
Mgbe ndi nzuko ahu hapuru Pita na Jon ha gara kooro ndi umunna n’ime Kristi ihe ndi isi nchuaja na ndi okenye ndi Juu gwara ha. Mgbe ha nuru nke a ha ji otu olu kpeere Chineke, si, “Onyenweanyi gi onye kere eluigwe na uwa na oke osimiri na ihe niile nke di ha n’ime, gi onye sitere n’ike Mmuo Nso gi mee ka nwodibo gi bu nna anyi Devid si,
“N’ihi gini ka mba niile ndi amaghi
Chineke ji eme oke mkpotu,
ndi niile bi n’uwa ji nodu na-atughari
uche n’ihe efu?”

Ndi eze nke uwa jikeere onwe ha, ndi isi ochichi zukokwara n’otu ebe imegide Onyenweanyi na onye o tere ude.” N’ime obodo a, ikwu eziokwu, Herod na Pontus Pailet zukoro, ha na mba ndi ozo amaghi Chineke, na ndi Izrel imegide nwodibo gi di nso bu Jesu onye nke I tere ude. Ha zukoro imezu ihe niile nke I sitere n’ike gi na uche nso gi nke I bu uzo kwuo na ha ga-emezu. Ugbu a Onyenweanyi, lee, hukwa mba ha na-abara anyi. Nye anyi bu umuodibo gi ike iji gbasaa ozi gi n’atughi egwu obula. Setia aka gi igwo oria niile, ma kwe ka e gosi otutu ihe iribaama, ka a rukwaa oru ebube di iche-iche site n’aha Onye Nso ahu na-ejere gi ozi bu Jesu.” Mgbe ha kpechara ekpere, ulo ebe ha zukoro mara jijiji. Ha niile wee juputa na Mmuo Nso na-ekwu okwu Chineke n’atughi egwu obula.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 2: 1-3, 4-6, 7-9.
Aziza: Añuri ga-adiri ndi tukwasara obi ha na Dinwenu.

 1. Gini ka mba niile ji eme mkpotu,
  Gini ka ndi ogo mmuo ji ebu agha?
  Ndi cze uwa na-enupu isi;
  ndi umu eze na-akpa nkata ojoo
  na-emegide Yahweh na onye nke ya O tere ude.
  Ha na-ekwu si, “Ugbu a ka anyi kujie mkpara igwe ha ji achi anyi,
  ka anyi zoputa onwe anyi n’aka ochichi ha.” Az/
 2. Mana onye ahu ocheeze ya di n’eluigwe; no ala achi ochi;
  Onyenweanyi na akwa ha emu,
  Ma mgbe ahu O ji iwe gwa ha okwu, egwu ejide ha niile,
  O kwuru si. “Nke a bu eze nke m kwubara na Zayon, ugwu nke m di nso.
  Aga m ekwuputa iwu nke Onyenweanyi. Az./
 3. Onyenweanyi gwara m si, ‘I bu nwa m,
  taata A burula m Nna gi.
  Rio maririo, aga menye gi mba niile,
  ka ha buru ebe ochichi gi.
  Iga eji mkpara igwe kuwaa ha,
  ma kurichaa ha dika ite onye okpu ite. Az./

ALLELUIA ALLELUIA :
Kristi bilitere n’onwu, ma mee ihe niile ka o di o huru, O gosila ebere ya n’ebe mmadu no. ALLELUIA.

OZIOMA 3:1-8.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
O nwere otu nwoke n’ime ndi Farisii, aha ya bu Nikodemus, onye ochichi nke ndi Juu. Nwoke a biakwutere Jesu n’otu abali, si ya, “Rabai (onye nkuzi) anyi maara na i bu onye nkuzi sitere na Chineke. N’ihina o dighi onye nwere ike iru ihe iribaama ndi a I na-aru, ma o buru na Chineke anonyereghi ya.” Jesu zara ya si, “Ana m agwa gi eziokwu, o buru na amugharighi mmadu ozo, o gaghi ahu alaeze Chineke anya.” Nikodemus juru ya si, “Olee otu a ga esi mugharia mmadu mgbe o tozuru dimkpa? O nwere ike iba nke ugboro abuo n’afo nne ya ka e wee mugharia ya ozo?” Jesu zara ya si: “N’igwa gi eziokwu, o buru na ejighi mmiri na Mmuo Nso mugharia mmadu ozo, 0 pughi iba na alaeze Chineke. Ihe esi na-anuahu muo bu anuahu, ma ihe amuru site na Mmuo Nso bu mmuo. Ya atula gi n’anya, na m si, ‘A ga amughariri gi ozo’ Ifufe na-efe ebe obula o soro ya. I na-anu mkpotu ya, ma I maghi ebe o si abia na ebe o na-aga. Otu a ka o di onye obula amuru site na Mmuo Nso.”
EKPERE NHUNYE
Dinwenu, nabata aja ndi a nke si n’Uka Gi abia, ka nnukwu anuri I na-enye anyi bia zuo n’eluigwe. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenų anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu, jiri hunaanya legide ndi nke Gi anya; site n’ihe omimi nke mbilite n’onwu a, kpobata anyi n’otito nke mbilite n’onwu. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?