Igbo Mass Readings for Monday of 3rd Week of Easter

MONDAY: IZU UKA NKE ATO N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Chineke Nna anyi, ihe nke eziokwu Gi na echekwaba anyi n’uzo nke Kristi. Mee ka ndi niile na-eso Ya ju ihe na-abughi ozioma nke Gj. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …

Ihe Ogugu nke mbu 6:8-15
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
Ebe Stivin juputara n’amara na ike nke Mmuo Nso, o ruru oke oru itunaanya na ihe iribaama di iche-iche n’etiti ndi Juu. Mgbe ahu ufodu ndi Juu ndi si n’ulo nzuko nke “Ndi nweere onwe ha” (di ka esi akpo ya) na nke ndi Sairiin, na nke ndi Elegzandria, na nke ndi si Silisia na Eshia biara rusa Stivin uka. Ma ha enweghi ike ikwugidenwu amamihe ike nke Mmuo Nso Stivin ji agwa ha okwu.
Ihe ha meziri bu isi na nzuzo kpalie ndi mmadu ndi kwuru si: “Anyi nuru mgbe o na-ekwu okwu megide Mosis, na Chineke.” Ka ha kpalitechara ndi mmadu, ndi okenye na ndi odeakwukwo megide Stivin, ha jidere Stivin na mberede kpuga ya n’uloikpe. Ha kpotara ndi biara gbaa akaebe na-asi, “Nwoke a enwebeghi mgbe o kwusiri ikwu okwu megide ulo nso na iwu Mosis. Anyi nuru mgbe o na ekwu na Jesu onye Nazaret ga akwatu ulonso nke a, gbanwekwaa omenaala niile nke Mosis nyere anyi n’aka idobe.” Mgbe ha legidere ya anya n’ihu, ndi niile no n’uloikpe ahu huru na ihu ya na-amuke ka nke mmuooma.

ABUOMA NA AZIZA: Ps:119: 23-24, 26-27, 29-30.
Aziza: Ngozi na-adiri ndi omume ha kwu oto.

 1. N’agbanyeghi na ndi ochichi na-agba izu imegide m.
  aga m na achighari okwu gi n’uche m.
  Iwu gi na-ato m uto, na-adukwa m odu. Az/
 2. Mgbe m kwuputara omume m, i zara m,
  ugbu a, kuziere m iwu gi.
  Mee ka m ghota ihe iso uzo gi putara,
  ka m wee nwee ike ichighari oru itunaanya
  gi n’obi m. Az./
 3. Ekwela ka m soro uzo na-akwughi oto,
  ma nye m amara nke iwu gi.
  Ahorola mikwudosiike,
  atukwasiri m obi n’iwu gi. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Jesu kwuru si, “Aturu m na-anu olu m, amara m ha, ha na esokwa m.
ALLELUIA.

OZIOMA: 6: 22-29.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
N’ubochi nke ozo ndi mmadu nooro n’ofe nke ozo nke osimiri huru na naani otu ugbo dizi n’ebe ahu. Ha matakwara na Jesu esoghi ndi na-eso uzo ya baa n’ugbo, kama naani ndi na-eso uzo ya jere. Ka osila di, ugbo ndi ozo si Tiberias biaruru nso n’ebe ahu igwe ndi mmadi riri achicha ahu ka Onyenweanyi nyechara ekele. Mgbe ha huru na Jesu na ndi na-eso uzo ya anoghi n’ebe ahu, ha banyere na ugbo ndi ahu ga Kapanaum, na-acho Jesu. Mgbe ha huru Jesu n’ofe nke ozo nke osimiri ahu, ha juru ya si, “Rabai (onye nkuzi) Olee mgbe i biara ebe a?” Jesu zara ha: “Ana m agwa unu eziokwu, o bughi maka oru ebube unu huru ka unu ji acho m kama o bu maka na unu ji achicha njuo afo. Unu adogbula onwe unu maka nni nke na-emebi emebi, kama maka nri nke ga adigide ruo ndu ebeebe, nke nwa nke mmadu ga enye unu. N’ihi na o bu na ya ka Chineke Nna kara akara nke iribaama.”
Nke a mere ha ji juo Ya si, “Kedu ihe anyi ga na emeriri ka o buru na anyi na aru oru Chineke?” Jesu zaa ha, “Nke a bu oru nke Chineke: ka unu kwenye na onye ahu nke o zitere.”

EKPERE NHUNYE
Dinwenu nara ekpere anyi na onyinye anyi. Mee ka anyj tozuo oke na sacramenti nke jhunaanya Gi site n’igbaghara mmehie anyi. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu ji ike niile, I nyeghachila anyi ndu site n’ikpolite Kristi n’onwu. Were sacramenti nke Ista nke a gbaa anyj ume; mee ka anyi nweta ike nzoputa ya site na ndu anyi na-ebi. Anyi na-arjo Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?