Igbo Mass Readings for Monday after Epiphany (Monde na-eso Epifani )

EKPERE MMEGHE
Dinwenu, mee ka ihè nke otito Gį na-achawaputa n’etiti anyi, duru anyi gafere n’ochichiri uwa nke a, ma dubata anyi n’ihè anuri n’ulo anyi di ebighị ebi. Site na Dinwenu anyį Jesu Kristi …

Ihe Ogugu nke mbu: 3:22-24. 4:1-60
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi Jon nke mbu

Anyi na anata n’aka ya, ihe obula anyi na-ario, n’ihi na anyi na-edobe iwu ya na-emekwa ihe na amasi ya. Nke a bu iwu ya; na anyi ga-ekwenye n’aha nke Nwa ya bu Jesu Kristi ma huritakwa onwe anyi n’anya dika o si nye anyi na iwu. Ndi niile na-edobe iwu ya na-ebi n’ime ya, ya onwe ya na-ebikwa n’ime ha. N’uzo di otu a, anyi na ama na o bi n’ime anyi, site na Mmuo nke o nyere anyi. Ndi m huru n’anya, unu ekwenyela mmuo niile, kama nwaleenu mmuo niile ka unu choputa ma ha bu mmuo nke Chukwu. N’ihina otutu ndi amuma ugha ejuputala n’ime uwa. Otu a ka unu ga-esi mata nke bu mmuo Chineke.
Mmuo obula nke na-ekwuputa na Jesu Kristi bjara n’udi mmadu bu mmuo nke Chineke. Nke na-anaghi ekwuputa Jesu Kristi abughi Mmuo nke Chineke. Nke a bu mmuo nke onyeiro Kristi, nke unu nurula na o na-abia, ugbu a, o norolari n’uwa. Umuntakiri, unu bu ndi nke Chineke, unu emerikwaala ha; n’ihina onye no n’ime unu kariri onye ahu nke no n’uwa. Ha bu ndi nke uwa, ihe ha na-ekwu bu nke uwa. Uwa na-egekwa ha nti. Anyi bu ndi nke Chineke. Onye obula maara Chineke na-ege anyi nti. Onye na-abughi onye nke Chineke anaghi ege anyi nti. Site n’uzo di otu a, anyi ga-amata Mmuo nke eziokwu na Mmuo nke ugha.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 2:7-8, 10-11.

Aziza: Aga m enye gi mba niile, ka ha buru nke gi.

1.Onyenweanyi gwara m si, ‘I bu nwa m,
taata A burula m nna gi.
Rio m aririo, aga m enye gi mba niile,
ka ha buru nke gi;
ka akuku uwa niile buru ebe ochichi gi. Az.

  1. Ya bu ugbu a, unu ndi eze, mutanu ako,
    ndi ochichi nke uwa, kpacharanu anya.
    Febenu Yahweh, tubanu ya egwu;
    maanu jijiji n’ihu ya, ma susuo ukwu ya onu. Az./

ALLEUIA ALLELUIA:
Ndi bi n’ochichiri ahula oke ihè. Ihè achakwasila ndi bi na ndagwurugwu onwu.
ALLELUIA.

OZIOMA: 4:12-17, 23-25.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Matiu dere:

Mgbe Jesu nuru na ejidela Jon, O laghachiri Galili. O hapuru Nazaret, gaa biri na Kapanaum nke di n’akuku osimiri di n’oke ala Zebulum na nke Naftali. Nke a bu iji mejuputa ihe onye amuma Aizaya kwuru si, “Ala Zebulum na ala Naftali, nke di n’akuku Osimmiri, n’ofe nke Jodan, Galili nke ndi mba ozo. Ndi bi n’ochichiri ahula oke ihè. Ihè achakwasila ndi bi na ndagwurugwu onwu.” Site n’oge ahu Jesu malitekwara ikwusa ozioma si, “Chegharianu, n’ihi na alaeze eluigwe adila nso. Jesu na agaghari na Galili niile na-akuzi ihe n’ulo nzuko ha, na-ekwusakwa ozioma nke ala eze Chineke.
O gwokwara ndi mmadu oria na nrianria ha di iche-iche. Ude Jesu gbasara n’ala Judia niile nke na ndi mmadu na-akpotara ya ndi niile ahu na adighi ike, ndi oria na ahu mgbu di iche-iche. Ha kpotaara ya ndi ajo mmuo ji, ndi akukwu na-ado na ndi akuku ahu ha kponwuru akponwu. Jesu gworo ha niile. Oke igwe mmadu siri na Galili, Dekapolis, Jerusalem, Judia na ofe Jodan soro Jesu.
EKPERE NHUNYE
Dinwenu, nabata onyinye anyį na mgbanwe nke a di įtunanya. Site n’ihe niile I nyere anyį ka anyi si na-ewetara Gi onyinye ndi a, ka I were nyeghachi anyi onwe Gi dika nkwughachi ugwo ya. Anyi na-ario ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.

EKPERE ANATACHA ORIRI NSO
Chineke nke jhunaanya na onye obi ebere, mee ka ndų anyį na-aputa ihè oge obula site n’ike nke ihe omimi nke a di aso. Anyi na-ario ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.

error: Alert: Content is protected !!