Igbo Readings for Ncheta Pita na Pol di Aso, June 29, 2020

Igbo Readings for Ncheta Pita na Pol di Aso, June 29, 2020, Emume Pita na Pol di Aso

Nke a bu Igbo Mass Readings for Ncheta Pita na Pol di Aso, June 29, 2020 Emume Pita na Pol di Aso, nke ndi Catholic Lectionary wetara unu.

Image of Igbo Readings for Ncheta Pita na Pol di Aso
Igbo Readings for Ncheta Pita na Pol di Aso, June 29, 2020, Emume Pita na Pol di Aso

IHE OGUGU NKE MBU       12:1-11

Ihe Ogugu e wetara n’Oru Ndiozi

N’oge a, Eze Herod malitere ikpagbu ufodu n’ime ndi otu Kristi. O jiri mmaagha gbuo Jemis nwanne Jon. Mgbe o huru na ihe o mere toro ndi Juu uto, O gara n’ihu jide Pita.

Nke a mere n’oge ndi Juu na-eme Emume Achicha Ekoghieko, Ka o jidechara ya, o tinyere ya n’ulo mkporo, mee  ka ndi agha iri na isii na-eche ya, ano ano na otu oge.

Herod bu n’obi ikpoputa ya ka e kpee ya ikpe n’ihu ndi mmaduoge Emume Ngabiga gachara. Ka Pita no na mkporo, nzuko Kristi niile nosiri ike n’ekpere na-ario  Chineke ka a hapu Pita.

N’abali ga-abu ubochi Herod na-ezube ikpoputa ya ka e kpee ya ikpe, Pita no na-arahu ura n’etiti  ndi agha abuo. E ji mkporo igwe abuo kee ya n’ukwu. Ndi nche nokwa na nche n’onuuzo ulomkporo.

Na mberede, Mmuooma nke Chineke biakwutere ya, ihe wee di n’ulo mkporo ahu, Mmuooma ahu kpaturu Pita aka n’akuku, kpotee ya si,

“Bilie osooso!” mkporo igwe ahu e kere ya n’aka abuo dapuru, mmuooma ahu si ya, “Yiri akwa gi na akpukpo ukwu gi.”

O mere nke a, o gwara ya ozo si, “Yirikwa uwe ukwu gi, sobe m!” Pita sooro ya puta n’ulomkporo . O chere na O na-ahu ohu, o mataghi na ihe Mmuooma ahu na-eme bu ezie.

Mgbe ha gafechara onye nche nke mbu na nke abuo, ha rutere n’onuuzo ama igwe nke e si abanye n’ime obodo. Onuuzo igwe ahu ji aka ya meghee n’onwe ya.

Ha gafere puta n’otu uzo nta, Mmuooma ahu ahapu ya ozigbo. Pita matara onwe ya kwuo si, “Ugbu a, o weela m anya na Onyenweanyi zitere mmuooma ya ka O zoputa m n’aka Herod na n’ihe niile ndi Juu na-atu anya ya”.

ABUOMA NA AZIZA   Ps. 34:1-2, 3-4, 5-6, 7-8.

Aziza: Mmuooma nke Onyenweanyi na-eche ndi na-atu ya egwu nche; O na-azoputa ha.

  1. Aga m eto Onyenweanyi oge niile,

Otito ya ga-adi n’egbugbere onu m mgbe obula,

Mkpuruobi m na-egori n’Onyenweanyi,

Ka ndi umeala nuru ma nuria. Aziza

2. Soronu m kwuputa idiukwuu nke Onyenweanyi,

Soronu m too aha ya,

Akpotuuru m Onyenweanyi, O za m,

O zoputara m n’egwu niile na-atu m. Aziza

3. Ihu obula chere n’ebe Onyenweanyi no na-amuke amuke

Ihere anaghi eme ya ma oli,

Onyenweanyi na-anu mkpu akwa nwa ogbenye,

O na-enyekwara ya aka na nsogbu ya niile. Aziza

4. Mmuooma nke Onyenweanyi na-eche ndi na-atu ya egwu nche,

O na-azoputa ha,

Detu ire ka I hu ka Onyenweanyi si di mma!

Anuri na-adiri onye gbabara n’Onyenweanyi. Aziza

IHE OGUGU NKE ABUO   4:6-8, 17-18.

Ihe Ogugu e wetara n’akwukwoozi nke abuo Pol degaara Timoti

Adi m njikere ruo n’iji m chuo aja, oge ula m ezuola. Aluola m ezigbo ogu, agbaruola m oso ahu n’isi, akwudosiela m ike n’okwukwe.

Site ugbu a e doberela m okpueze nke eziomume, nke Onyenweayi, eze onye okaikpe ga-enye m n’ubochi ahu. O bughi naani m ka O ga-enye okpueze ahu, O ga-enyekwa ya ndi niile ji ihunanya na-eche obibia ya.

Ma Onyenweanyi nonyere m, nye m ike ikwusa ozioma ahu n’uju, ka ndi mba ozo nu ya. Ma Chineke zoputara m n’onu odum.

Onyenweanyi ga-anaputa m n’ihe ojoo niile ma zoputakwa m maka alaeze eluigwe ya. Ka otito diri aha ya ebeebe ebeebe. Amen.

MBEKU

Alleluia, Alleluia:

Ngi bu Pita, n’elu okwute a ka m ga-arukwasi nzuko m, onuuzo okummuo agaghi emerinata ya.

Alleluia.

Ozioma maka June 29 , 2020, Emume Ncheta Pita na Pol Di Aso – Matiu  16:13-19

Ihe Ogugu nke si n’Ozioma di aso nke Matiu dere

Mgbe Jesu biaruru n’obodo Sizeria Filipi, O juru ndi na-eso uzo ya si, “Onye ka ndi mmadu na-ekwu na Nwa nke mmadu bu?”

Ha siri ya, “ufodu na-ekwu na o bu Jon onye na-eme mmirichukwu, ndi ozo na-ekwu na o bu Elaija. Ma ndi ozo na-ekwu na o bu Jeremaya mobu otu onye n’ime ndi amuma.

Ma O juru ha si, “Onye ka unu na-ekwu na m bu?” Saimon Pita zara ya si, ‘I bu Kristi, nwa nke Chukwu di ndu.” Jesu wee zaa ya si, “I bu onye a goziri agozi Saimon nwa Jona!

N’ihin a o bughi mmadu kpugheere gi eziokwu nke a, kama o bu Nna m nke bi n’eluigwe. Ya bu, agwa m gi, gi bu Pita, n’elu okwute a ka m ga-arukwasi nzuko m, onuuzo okummuo agaghi emerinata ya.

Aga m achinye gi mkpisiigodo nke Alaeze eluigwe. Ihe obula nke I ga-eke agbu n’elu uwa, aga ekekwa ya n’eluigwe, ihe obula I ga-atopu agbu n’elu uwa, a ga-atopukwa ya n’eluigwe.

IHE OGUGU UNYAHU: June 28, 2020, Uka nke Iri na Ato n’oge Adanyeghi n’Emume

IHE OGUGU ECHI:     June 30, 2020, Tuezdee, Izu Nke Iri Na Ato N’oge Na-Adanyeghi N’emume

Igbo Readings for Ncheta Pita na Pol di Aso, June 29, 2020, Emume Pita na Pol di Aso

Sonyere Anyi na Facebook @ Catholic Lectionary

error: Alert: Content is protected !!