Igbo Mass Readings for Saturday of 3rd Week of Easter

SATURDAY: IZU UKA NKE ATO N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Chineke Nna anyi, site na mmiri nke baptizim I nyere ndj kwerenu ndu ohuru. Biko mee ka anyi gharakwa idabanyekwa ozo na mmeghari-anya nke ekwensu, kama ka anyi nogidesie ike na ndu nke I nyere anyi. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …

Ihe Ogugu nke mbu 9:31-42
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
N’ihi ya nzuko Kristi niile di n’ala Judia, Grik na Sameria nwere udo. O kwudosiriike na-abawanye site n’itu egwu nke Onyenweanyi na agbamume nke Mmuo Nso. Ka Pita na-agaghari na-agbasa ozioma, o gakwara hu ndi otu Kristi bi n’obodo a na-akpo Lida. N’ebe ahu, o huru otu nwoke akuku ahu ya kponwuru akponwu, a na-akpo Eniyas nke norola n’akwa oria afo asato. Pita siri ya, “Eniyas! Jesu Kristi agwoola gi! Bilie, dozie akwa gi.” Ozigbo ahu o bilie. Ndi niile bi n’obodo Lida na Sheron huru oru ebube nke a, chegharia, biakwute Onyenweanyi. Na Jopa, o nwere otu nwaanyi na-eso uzo Jesu aha ya bu Tabita, nke putara Dokas n’asusu Grik. Ndu nwaanyi a juputara na ezi oru, na oru ebere n’ebe umuogbenye no. N’oge ahu, nwaanyi a dara oria, nwuo. Ka ha sachara ya ahu, ha nyibere ya n’ulo elu. Ebe Lida di Jopa nso, ndi na-eso uzo Jesu bi na Jopa nuru na Pita no na Lida, ziga umunwoke ka ha rio Pita si, “Biko, were oso biakwute anyi. Pita biliri soro ha gaba. Oge o biaruru Jopa, ha duuru ya rigooro n’ulo elu ahu. Umunwaanyi ajadu gbara ya gburugburu na-ebe akwa, na-egosi Pita uwe ndi Dokas duuru ha ka o di ndu. Pita chupuru ha niile n’ezi, gbuo ikpere n’ala kpee ekpere. O tughariri chee ozu ahu ihu si, “Tabita, bilie!” Nwaanyi ahu meghere anya ya. O kuliri mgbe o huru Pita. Pita nyeere ya aka ka o kwuru oto, kpokwaa ndi ahu kwere na Kristi na ndi ajadu nwaanyi ahu, kponye ha ya na ndu. Akuko maka nke a gbasara n’ala Jopa niile. Otutu ndi mmadu kweere n’Onyenweanyi.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 116:12-13, 14-15,16-17.
Aziza: Kedu ihe m ga enye Onyenweanyi? Maka ihe oma niile o meere m.

 1. Kedu ihe m ga enye Onyenweanyi?
  Maka ihe oma niile o meere m.
  Aga ebuli iko nzoputa,
  wee kpokue aha nke Onyenweanyi. Az./
 2. Aga memejuputa nkwa m kwere Onyenweanyi,
  n’ihu ndi nke ya niile.
  Onwu onye eziomume di oke onu,
  n’ebe Onyenweanyi no. Az./
 3. Onyenweanyi abu m nwodibo gi,
  nwa nwaanyi ezigbo omume,
  i topula m n’agbu.
  Aga m achuru gi aja ekele
  wee kpokue aha nke Onyenweanyi. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Jesu asi Tomos, “I kwerela n’ihi na i huru m? Ngozi ga-adiri ndi na-ahughi ma kwere.
ALLELUIA.

OZIOMA: 6: 60-69.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Mgbe otutu n’ime ndi na-eso uzo ya nuru nke a ha siri, “Okwu nke a tara akpu, onye ga-anabata ya?” Jesu matara n’ime onwe ya, na ndi na-eso uzo ya na-atamu ntamu banyere okwu a. O siri ha, “Okwu a, o na-ewute unu? Olee otu o ga-adizi ma a si na unu ahu Nwa nke mmadu ka o na arigo n’ebe o norii na mbu? O bu mmuo na enye ndu, anuahu enweghi ihe o bu. Okwu ndi m gwara unu bu mmuo burukwa ndu. Ma o nwere ufodu n’ime unu ndi na-ekwenyeghi.” N’ihina Jesu matara site na mbu ndi na-ekwenyeghi n’ime ha, na onye o bu nke ga-arara ya nye. О gwakwara ha si, “Nke a mere m ji gwa unu na o dighi onye obula nwere ike ibiakwute m, ma o buru na Nna m enyeghi ya ike ime nke a.” Mgbe nke a mechara otutu n’ime ndi na-eso uzo ya laghachiri azu, hapuzie i na-esoghari ya. Jesu juru umuazu iri na abuo si, “Unu chokwuru iso ha puo?”
Saimon Pita zara ya si, “Onyenweanyi, onye ka anyi ga-ejekwu? O bu ginwa ji okwu nke ndu ebeebe. Anyi onwe anyi ekwerela, bia, matakwa na i bu Onye Nso ahu nke Chineke.”

EKPERE NHUNYE
Dinwenu, nara onyinye ndi si n’aka ezinuulo Gi. Mee ka anyi kwudosie ike na ndu nke I nyere anyi, bjazie keta oke n’onyinye nke ndu ebighi ebi I kwere anyj na nkwa. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu, biko chekwaba ndi niile I zoputara na Kristi, ka anyi bu ndi ejiri ahuhu na onwu Kristi gbaputa na-anuri onu na mbilite n’onwu Ya mgbe niile, n’ihina O bu Dinwenu ebighi ebi, ebighi ebi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?