Igbo Mass Reading for Saturday of Second Week of Lent

SATOODE IZU UKA NKE ABUO N’OGE AHUHU KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Chineke Nna anyi, site n’onyinye niile I nyere anyi n’elu uwa, anyį eketalarii oke na ndụ Gi. Duzie anyi n’ihe niile anyi na-eme ka anyi wee ruo n’ìhè nke alaeze Gi. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi

Ihe Ogugu nke mbu: 7:14-15, 18-20
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo onye Amuma Maika
Jiri mkpara onye nche aturu chiga ndi nke gi n’ebe ahihia ha ga-eri di, duokwa igwe aturu a bu ihe nketa gi, bu ndi bi n’ime okeohia a, ala anaghi amita mkpuru. Mee ka ha taa nri n’obodo Bashan na Giled dika na mgbe ochie. Dika n’ubochi ahu unu siri n’ljipt puta, aga m egosi ha ihe itunaanya.
Kedu chi a ga-eji tunyere gi n’igbaghara njo na ileghara mmehie ndi nke ya anya? O naghi anogide n’iwu ebighiebi, kama o na-enwe mmasi n’igosi ihunaanya di okpu. O ga-egosi anyi ebere ya ozokwa, kpochapu mmehie anyi niile, tunye njo anyi niile n’ala-ala osimiri. I ga-egosi Jekob ntukwasiobi, gosikwa Abraham ihunaaya gi di okpu dika I si nuoro nna anyi ha n’iyi site na mgbe ochie.

ABUOMA NA AZIZA: Ps:103:1-2,3-4,9 10,11-12.

Aziza: Oseburuwa di ebere na ihunaanya.

 1. Gozie Onyenweanyi, mkpuruobi m,
  gozie aha ya di nso,
  ihe niile di n’ime m!
  Gozie Onyenweanyi, mkpuruobi m,
  echezokwala obi ebere ya niile. Az./
 2. Nke o ji gbaghara njo gi niile,
  ma gwoo oria gi niile,
  nke o ji si n’olulu zoputa ndu gi,
  nke o ji were ihunaaya na obi ebere kpube gi okpu eze. Az./
 3. Iwe ya anaghi adi ebeebe,
  ikpo asi ya na-adi so nwa ntinti oge
  O naghi emeso anyi, o naghi ata anyi ahuhu,
  dika amamikpe anyi na njo anyi si di. Az./
 4. Dika eluigwe siri di elu n’ebe uwa di,
  otu ahu ka ihunaanya ya siri di ukwuu
  n’ebe ndi na-aturu ya egwu no.
  O na-ewepu njo anyi n’ebe anyi no
  karia otu owuwaanyanwu si di anya n’odida ya. Az./

MBEKU:
Az./
Biaghachinu azu n’ebe Oseburuwa Chineke unu no, n’ihi na o di ebere nwekwa obioma. Az./

OZIOMA: 15:1-3, 11-32
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di nso nke Luk dere.
Mgbe ahu, otutu ndi onautu na ndi ome njo biakwutere Jesu inuru okwu ya. Ndi Farisii na ndi odeakwukwo tamuru na-asi, “Nwoke a na anabata ndi ome-njo sorokwa ha na-eri ihe.” Jesu wee jiri ukabuilu a gwa ha okwu si, “Otu nwoke nwere umunwoke abuo. Nke nta n’ime ha siri nna ha, ‘Nnaa, kee ihe gi niile ugbu a, nye m nke m.’ Nna ha kekwaara mmadu abuo a ihe o nwere. Ka ubochi olemaole gachara, nke nta n’ime ha kpokotachara ihe niile o nwere gaa n’obodo ozo di anya, n’ebe ahu ka o mefuchara ihe niile o nwere site n’ibi ndu nzuzu. Mgbe o mefuchara ihe niile, oke unwu dara n’obodo ahu, o malite ino n’uko. O gara nonyere otu onye obodo ahu, onye zigara ya na ubi ya izu ezi. O gaara amasi ya iri nri umuezi ahu riforo, mana o nweghi onye nyere ya ihe obula. Mgbe o matara onwe ya, o siri, ‘Mmadu ole bu ndi oru ngo no n’ubi nna m na-eri, na-anu, na-eme ihe oriri otu di ha mma, ma ano m ebe a na-anwu n’aguu!
Aga m ebili, lakwuru nna m, aga m asi ya: Nna, e mmehiela m megide eluigwe, megidekwa gi, etosighi m ka a kpokwaa m nwa gi ozo, na akpaso m agwa dika otu n’ime ndi oru gi.’ O biliri lakwuru nna ya. Ma mgbe o ka no ebe di anya, nna ya huru ya, nwee obi ebere n’ebe o no, gbara oso, makuo ya, susukwaa ya onu. Nwa ahu siri ya, ‘Nna m, emehiela m megide eluigwe ma megidekwa gi, etosighi m ka a kpokwa m nwa gi ozo.’ Mana nna ya siri umuodibo ya, ‘Meenu osiso, chiputanu uwe nwuda kacha mma, yibenu ya, gbawanu ya mgba aka na akpukpoukwu; kpuputanu nwa ehi gbara abuba, gbonu ya, ka anyi kpoonu oriri, nwekwaa añuri. N’ihi na nwa m nke a anwuolarii, bia dikwa ndu ozo, o fukwara efu, e wee hu ya. Ha bidoro nuriba onu.’ “Ma mgbe nke a na-eme, nwa nwoke ahu nke okenye no n’ubi. Mgbe o biaruru nso n’ulo, o nuru uda egwu na-akunu. O kporo otu nwodibo nna ya, juo ya ihe na-emenu. O zara ya si, ‘Nwanne gi nwoke alotala, nna gi egbuola nwa ehi ahu gbara abuba, n’ihi na o lotara n’udo na ahuike.’ Iwe were ya, nke na o choghikwa ibanye n’ulo.
Nna ya putara rio ya. Mana o siri nna ya, ‘Lee, otutu afo ndi a ka m no na-agbara gi odibo, o nweghi mgbe m nupuru isi n’iwu gi, o nweghi mgbe i kpunyere m, o buladi nwa ewu, ka mu na ndi enyi m rie, ma ñurikwaa. Mana mgbe nwa gi nke a lotara, onye ya na umunwaanyi akwuna ripiachara ihe niile i nwere, i gbuuru ya nwa ehi ahu gbara abuba.’ Nna ya siri ya, ‘Nwa m mu na gi no mgbe niile, ihe niile m nwere bu nke gi. O kwesiri ekwesi ka anyi kpoo oriri ma nurikwaa, maka na nwanne gi anwuolari ma dikwa ndu ozo, o fukwara efu, e were hukwa ya.”
EKPERE NHUNYE
Dinwenu, mee ka amara sacramenti ndi a nyere anyi aka iju ihe niile ga-ewetara anyi mmekpa ahu ma dubata anyi n’onyinye nke mmuo Gi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenų anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSỌ
Dinwenu, nye anyi mmuo nke ihunaanya ma duzie anyi ka anyi tozuo iketa okena ndụ Gi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Alert: Content is protected !!