Igbo Mass Readings for Saturday of First Week of Lent

SATOODEE IZU UKA NKE MBU N’OGE AHUHU KRISTI.
EKPERE MMEGHE
Nna di ebighi ebi, tugharia obi anyi ka onogide na Gi. Site n’icho alaeze Gi na site n’ihurita onwe anyi n’anya, mee ka anyi buru ndi nke Gi, ndi na efe Gi n’ime Mmuo na n’eziokwu. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …
Ihe Ogugu nke mbu: 26:16-19
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo Diuteronomi

Mosis gwara igwe mmadu ahu okwu si: “Ubochi taa, Yahweh bu Chineke unu na-enye unu iwu ka unu dobe ukpuru ya na iwu ya niile. Werekwanu obi unu na Immuo unu dobe ha. Taa unu ekwuputala na Yahweh bu Chineke unu. Unu ekwela nkwa iruwere ya isi, na idobe iwu ya niile, na ime ihe niile O nyere na iwu. Taa, Yahweh anabatala unu dika ndi nke ya, na dika O kwere unu na nkwa.
O nyekwara unu iwu ka unu dobe ihe niile O nyere n’iwu. O ga emekwa ka unu di elu karia mba niile o kere. Unu ga-ewetakwara aha ya otito na nsopuru. Unu ga-adikwara ya nso, burukwa ndi nke aka ya dika O kwere unu na nkwa.”

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 119: 1-2, 4-5, 7-8.

Aziza: Ngozi diri ndi omume ha kwu oto, na-eso iwu nke Onyenweanyi.

 1. Ngozi diri ndi omume ha kwu oto,
  na-eso iwu nke Onyenweanyi.
  Ngozi diri ndi niile na-edobe ihe niile Chineke nyere n’iwu,
  ndi ji obi ha niile acho ya. Az/
 2. I meela ka anyi mata iwu gi,
  ka anyi wee kwudosiike na ya.
  O! Ka m kwudosiike n’idebe iwu gi. Az./
 3. Aga meji obi kwu oto wee too gi,
  mgbe m matara ikpe nkwumoto gi.
  O ga-amasi m idobe iwu gi niile,
  O! Agbahapukwala m. Az./

MBEKU: Jn 3:16.
Az./
N’ihina Chineke huru uwa n’anya otu a, nke na o nyere so otu nwa ya ka onye obula nke kwere na ya ghara ila na iyi. Az/

OZIOMA: 5:43-48
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Matiu dere.
Jesu gwara ndi na eso uzo ya si: “Unu anula na e kwuru si, ‘I ga-ahu onye agbataobi gi n’anya, ma kpoo onye iro gi asi.’ Ma ana m agwa unu; hunu ndi iro unu n’anya, na-ekpekwaranu ndi na emegbu unu ekpere, ka unu wee buru umu nke Nna unu bi n’eluigwe n’ihi na o na-eme ka anyanwu ya chakwasi ma ndi ajo mmadu, ma ndi ezigbo mmadu. O na emekwa ka mmiri na-ezoro ma ndi oma ma ndi ojoo.
O buru na unu na-ahu naani ndi enyi unu n’anya, kedu ugwo oru puru iche unu ga-anata n’aka Chineke? Obuladi ndi ona utu na-emekwa otu ahu. O buru na unu na-ekele naani umunne unu, kedu ihe puru iche unu mere karia ndi ozo? O bu na ndi na ekpere arusi anaghi eme otu ahu? Ya bu unu onwe unu ga-ezu oke dika Nna unu nke bi n’eluigwe siri zuo oke.

EKPERE NHUNYE
Dinwenu, Site na Eucharistia nke a, nye anyi ndu ohuru. Mee ka anyi na-adiwanye ka Kristi Nwa Gi, Onye bu Dinwenu ebighi ebi, ebighi ebi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSỌ

Dinwenų, anyi na-ario Gi ka okwu Gi nke I ji azu anyi buru Onye ndu anyi n’uzo nke udo n’alaeze Gi. Mee ka nri nke a anyi natara kwalite ntukwasiobi anyi n’ebe jhunaanya Gi di okpu no. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?