Uzo Nke Obe (Igbo Stations of the Cross) | Ekpere Mmeghe

Stations of the Cross in Igbo - Opening Prayer - Ekpere Mmeghe

Uzo Nke Obe (Igbo Stations of the Cross) – Ekpere Mmeghe. Nke a bụ Uzo Nke Obe (Igbo Stations of the Cross) – Ekpere Mmeghe. EKPERE MMEGHE Jesu kpọrọ Pịta, Jemis na Jọn baa n’ogige Getsemanị sị ha: “Ọnụma juru m mmụọ na-egbu m egbu, nọrọnụ ebe a, soronụ m chebe nche ka ụnụ ghara … Read more

error: Alert: Content is protected !!