Igbo Mass Readings for Thursday of the Third Week of Lent

THURSDAY: IZU UKA NKE ATO N’OGE AHUHU KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Nna, nyere anyi aka idi njikere ime emume nnukwu ihe omimi nke Pascha. Mee ka ihunaanya anyi na-abawanye kwa ubochi ugbu a anyi na-akpudebe oriri nke nzoputa anyi nso. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …

Ihe Ogugu nke mbu. 7:23-28
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo onye amuma Jeremaya
Ma iwu Chineke nyere ha bu nke a: Ruberenu m isi, ka m wee buru Chineke unu, unu ga-abukwa ndi nke m, ma dobekwanu iwu niile m nyere unu ka ihe wee diri unu mma. Ma ha erubeghi isi ma o bu gee m nti, kama ha sooro izuzu nke ajo obi ha na-agaghachi azu karia iga n’ihu.
Bido n’ubochi nna unu si n’ljipt puta ruo taa, ugboro-ugboro ka m zigaara ha ndi amuma, ma n’agbanyeghi ya ha egeghi m nti kama ha kporo ekwu nku, mee njo karia nke nna ha. “I ga-agwa ha okwu ndi a, ma ha agaghi ege gi nti, i ga akpokwa oku ma ha agaghi aza gi. I ga-agwa ha si ‘Nke a bu mba ahu egeghi Yahweh Chineke ha nti; ndi juru inabata ozuzu. Eziokwu ha adighizikwa. Naani asi bu ihe juru ha onu.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 95: 1-2, 6-7, 8-9.
Aziza: Taa, o buru na unu anu olu ya, u nu akpochila obi unu.

Bianu ka anyi kweere Onyenweanyi ukwe onu,
ka anyi tisie mkpu ike tijere nkume nke nzoputa anyi,
ka anyi bia n’ihu ya nye ya ekele,
were egwu na ukwe tobe ya. Az./

 1. Bianu, ka anyi fee Onyenweanyi kpooro ya isiala,
  ka anyi sekpue n’ihu Onyenweanyi onye kere anyi.
  N’ihi na o bu Chineke anyi,
  anyinwa bukwa ndi nke ya, igwe aturu o na-azu. Az./
 2. Taa, o buru na unu anu olu ya,
  unu akpochila obi unu dika unu mere na Meriba
  na n’ubochi ahu na Masa n’ime ozara.
  Mgbe nnanna unu ha nwalere m,
  mgbe ha nwalere m, na-agbanyeghi na ha huru ihe m merela ha. Az./

MBEKU: Ez: 33:11.
Az./
Anaghi m enwe añuri n’onwu onye ajo omume, kama ka o si na njo ya puta ma di ndu. Az./

OZIOMA 11:14-23
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Luk dere.
Ugbu a Jesu na-achupu otu ajo mmuo nke dara ogbi; mgbe mmuo ojoo ahu hapuru, nwoke ogbi ahu kwuru okwu, nke a turu ndi mmadu n’anya. Ma ufodu n’ime ha kwuru si, “O na-achupu ndi mmuo ojoo site n’ike Belzebul, onye isi ndi mmuo ojoo,” ma ndi ozo, iji nwalee ya, choro n’aka ya ihe ama nke si n’igwe. Ebe o bu na O Ima ihe ha na eche, O siri ha, “Alaeze obula nke kewaranu megide onwe ya ga-adakpo, ulo obula nke dagidere ibe ya na-adakpo. O buru na Ekwensu ekewakwaa megide onwe ya, kedu ka alaeze ya ga-esi kwudo? Unu na-asi na-ana m achupu ndi mmuo ojoo site n’ike Belzebul. O buru na m na-achupu ndi mmuo ojoo site n’ike Belzebul, site n’ike onye ka umu unu na-achupu ha? Ya mere, ha ga-abu ndi ikpe unu. Ma, o buru na o bu site na mkpisi aka nke Chineke ka m na achupu ndi mmuo ojoo, matanu na alaeze Chineke abiakwasila unu. Mgbe dike ji ngwaagha na-eche óbi ya, o dighi mfe izute ihe o ji biri.
Ma mgbe onye ka ya ike biara megide ya, wee merie ya, o na-anara ya ihe agha ya niile, bu ihe ntukwasiobi ya, kesaara ndi otu ya ihe o kwatara n’ulo dike ahu. Onye na-anonyereghi m, na emegide m; onye obula na-adighi eso m ekpokota ekpokota, na-ekposa ekposa.”

EKPERE NHUNYE
Dinwenu, wepurų anyi onodu njo anyį ma nara onyinye anyi nkeoma. Nyere anyi aka itukwasi uche anyi n’ezi onyinye ! kwere anyi na nkwa; ekwekwala ka ochicho ihe na-abaghi uru duhie anyi uzo. Mezuoro anyi ihe ndií a site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu, biko mee ka sacramenti nke ndụ I nyere anyi wetara anyi onyinye nke nzoputa ma mekwaa ka ndụ anyi buru ihe ga-amasi Gi. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?