Igbo Mass Readings for Thursday of First Week of Lent

TOOZDEE IZU UKA NKE MBU N’OGE AHUHU KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Nna, ewezuga Gi onweghi ihe anyi puru ime. Site na Mmuo Gi nyere anyi aka imata ihe kwesiri ekwesi ma mekwaa ka o na-anu anyi oku n’obi ime uche Gi. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi

Ihe Ogugu nke mbu: 12:14-16, 23-25
Ihe ogugu ewetara n’akwukwo Esta
N’oge ahu, Ezenwanyi Esta juputara na nnukwu egwu, were gbakwuru Chineke. Mgbe ahu ka o rioro Chineke nke Izrel aririo si:0 Chineke m, sooso gi bu Eze anyi; nyere m aka, mu onye no naani ya, na-enweghi onye enyemaka beluso gi.
Maka na egwu ejidela m. Site n’oge a muru m, ana m anu ka ndi ala anyi na-ekwu na o bu gi onwe gi O Chineke, siri na mba niile were horo Izrel, họrọkwa nna anyi ha n’ebe agburu nnanna ha di, ka ha buru ihe nketa nke gi oge niile ndi I na-emezuru ihe niile I kwere ha na nkwa. Cheta O Chineke; mee ka mba niile mara gi n’oge nke a anyi no na nsogbu. Gbaa m ume, O Eze nke chi niile na nnaukwu nke ike ochichi niile. Biko nye m onyinye ikwuputa okwu nke oma mgbe m ga akwuru n’ihu odum, ma gbanwoo mmuo ya ka iwe ya di oku n’ebe onye ahu na-aluso anyi ogu no, ka o were hu njedebe nke ndu ya na nke ndi niile dunyeere ya ukwu. Ma zoputakwa anyi, nyere m aka, n’ihi na ano m so naani m, n’enweghi onye enyemaka obula beluso gi, 0 Chineke. I mazu ihe niile.
ABUOMA NA AZIZA: Ps: 138: 1-2, 2-3, 7-8.
Aziza: Onyenweanyi n’ubochi m kpokuru gi, i zara m.

 1. Eji m obi m niile na-ekele gi Onyenweanyi,
  n’ihi na i nula ekpere m!
  N’ihu ndi mmuoozi niile aga m ekwere gi ukwe;
  Aga m akpo isiala n’ulonso gi, nye gi ekele. Az./
 2. N’ihi ihunaanya na ikwudosiike gi;
  n’ihina aha gi na nkwa gi kacha di elu.

N’ubochi m kpokuru gi, i zara m
mekwa ka ike m bawanye. Az./

 1. I na-esetipu aka gi zoputa m.
  Akanri gi ga-emere m ihe niile
  Onyenweanyi, Chineke ihunanya gi na-adi ebeebe
  Ahapukwala anyi ndi i kere. Az./
  MBEKU: Jn: 11:25,26.
  Az./
  Abu m mbilite n’onwu na ndu, Ma onye obula nke di ndu, kwerekwa na ma agaghi anwu ma oli. Az./

OZIOMA: 7:7-12
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Matiu dere.
Jesu gwara ndi n’eso uzo ya si: “Rio, i ga-ariota; choo i ga-achota; kuo aka, a ga-emeghere gi uzo. N’ihi na onye obula rioro ga-ariota, onye obula choronu ga-achota, onye obula kuru aka a ga emeghere ya. O nwere onye n’ime unu o ga-abu nwa ya rio ya achicha o nye ya okwute? Ma o bu o rio ya azu, o nye ya agwo? O buru na unu bu ndi obi ojoo maara ka e si enye umu unu ihe di mma, o bu na Nna unu nke eluigwe agaghi enye ndi niile na-ario ya aririo ihe oma. Ya bu, meerenu ndi ozo ihe obula unu na-acho ka ha meere unu; nke a bu isi nkuzi iwu Mosis na ndi amuma.
EKPERE NHUNYE

Dinwenu, I na-edo ndi nke nso, nara ekpere na onyinye anyi, ma mekwaa ka anyi were obi anyi niile loghachikwute Gi. Anyį na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO

Dinwenu, I na-edo ndi nke nso, nara ekpere na onyinye anyi, ma mekwaa ka anyi were obi anyi niile loghachikwute Gi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Alert: Content is protected !!