Igbo Mass Readings for Thursday of 2nd Week of Easter

THURSDAY: IZU UKA NKE ABUO N’OGE MBILITE N’ONWU NKE KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Chineke Onye ebere, mee ka emume ihe omimi nke mbilite n’onwu nke anyi na-eme di ire na ndu anyi niile. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi ….

Ihe Ogugu nke mbu 5:27-33
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
Ochiagha nke ulonso Chineke na ndiagha ya kpotara ndiozi ahu kwuba ha n’etiti ogbako ikpe nke Sanhedrin. Onyeisi nchuaja juru ha ajuju si, “O kwa anyi dosiri unu aka na nti ike ka unu ghara ikuziri ndi mmadu ihe n’aha a, mana unu agbasaala ozi unu n’obodo Jerusalem niile na acho ibogide anyi onwu nwoke a. Pita na ndi ozi ndi ozo zaghachiri si, “Anyi ga-egeriri Chineke nti karia mmadu. Chineke nke nnanna anyi ha mere ka Jesu si n’onwu bilie, bu onye unu kpogburu n’elu osisi.
Chineke buliri ya elu nye ya onodu n’aka nri ya dika onye ndu na onye nzoputa, iji wetara umu Izrel ncheghari na mgbaghara nke njo. Anyi onwe anyi bukwa ndi akaebe ihe ndi a, anyi na Mmuo Nso nke Chukwu nyere ndi niile na erubere ya isi. Mgbe ha nuru nke a, O gbawara ha obi ha wee choo igbu ndi ozi ahu.

ABUOMA NA AZIZA:Ps: 34: 2, 9, 17-18,19-20.
Aziza: Onyenweanyi na-anu mkpu akwa nwogbenye.

 1. Aga meto Onyenweanyi oge niile,
  Otito ya ga-adi n’egbugbere onu m mgbe obula.
  Detu ire ka i hu ka onyenweanyi si di mma!
  Anuri na-adiri n’Onyenweanyi. Az./
 2. Mana Onyenweanyi na-agbaru ihu n’ebe ndi ajo omume no,
  O na-eme ka a ghara ichetakwa ha n’uwa.
  Ndi eziomume kpokuru Onyenweanyi, O za ha,
  wee zoputa ha na nsogbu ha niile. Az./
 3. Onyenweanyi na-ano ndi obi loghara elogha nso,
  na enyere ndi dara mba na mmuo aka.
  O bu eziokwu na nsogbu onye eziomume kariri akari,
  mana Onyenweanyi na-esi na ha niile zoputa ya. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Anyi maara na Kristi ebilitela n’onwu, eze nke mmeri bia nonyere anyi.
ALLELUIA.

OZIOMA: 3:31-36.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Jesu gwara Nikodemus si: Onye si n’elu bia kacha ihe niile elu, ma onye si n’uwa puta bu mmadu nke uwa, okwu ya bu naani maka ihe nke uwa. Onye si n’eluigwe bia kacha ihe niile elu. O na-agba akaebe banyere ihe o huru na ihe o nuru ma o dighi onye na-anara ya. Onye nabatara akaebe ya ji nke a mere akara na Chineke bu eziokwu. Onye ahu Chineke zitere na-ekwu okwu nke Chineke n’ihi na Chineke na-enyezu Mmuo enyezu. Chineke huru nwa ya n’anya, o ji were ihe nile nye ya n’aka. Onye kwere na nwa ahu nwere ndu ebeebe, ma onye na-ekweghi na ya agaghi ahu ndu anya, kama ikpe omuma nke Chineke ga-adiri ya.

EKPERE NHUNYE
Dinwenų, nara ekpere na onyinye anyį. Mee ka anyi gosi sacramenti nke jhunaanya Gi site n’inye anyi mgbaghara Gi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Chineke ji ike niile di ndu ebighi ebi, I weghachitela anyi na ndu site n’ikulite Kristi n’onwu. Mee ka anyi sie ike site na sacramenti nke mbilite n’onwu nke a, mekwaa ka ike nzoputa ya chawaputa na ndu anyi ubochi niile. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenų anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?