Igbo Mass Readings for Thursday of 3rd Week of Easter

THURSDAY: IZU UKA NKE ATO N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Nna, n’oge a dị nso, anyi amatala uju nke ihunaanya Gi. I zoputala anyi site n’ochichiri nke mmehie na njo. Biko nyere anyi aka ka anyi were nkwudosiike jidesie eziokwu Gi ike. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi ..

Ihe Ogugu nke mbu 8:26-40
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
Mmuooma nke Onyenweanyi gwara Filip okwu, si, “Bilie, gaa uzo ndida ruo uzo nke si na Jerusalem gbadaa rue na Gaza” Filip biliri gaba. Mana mgbe ahu, otu nwoke, onye Etiopia, bụ onozi, onye na-agbara Kandeki Ezenwaanyi Etiopia odibo, na echekwara ya aku n’uba ya niile biara Jerusalem ikpere Chineke. O no na ugbo inyinya ya na-alaghachi Etiopia. Ka o na-aga, o na-agu akwukwo Aizaya onye amuma.
Mmuo Nso gwara Filip, si, “Garuo ugbo inyinya ahu nso, ma sonyere ya.” Filip garuru ya nso, nu ka onozi ahu na-agu Akwukwo Aizaya onye amuma. O juru ya, si, “I na-aghota ihe I na-agu?” Ya azaa ya si, “kedu ka m ga esi ghota, ma o buru na onweghi onye na-akowara m?” Onozi ahu rioro Filip ka o rigota n’ugbo inyinya ya, ka ya na ya noro. Ebe o na-agu n’ime Akwukwo Nso bu ebe e kwuru, si,
“Dika aturu a na-aga igbu egbu
Ma o bu ka nwaaturu si ada ogbi
n’ihu ndi na-akpuchasi ya aji,
o megheghi onu ya. Ha budara ya ala,
ju inye ya ikpe nkwumoto.
Onye ga-akowali maka agburu ya?
N’ihina a napula ya ndu ya.”
Onozi ahu juri Filip si “Biko, gwa m, onye amuma a, o na-ekwu maka onye? O na-ekwu maka onwe ya ka o bu maka onye ozo?” Filip meghere onu ya malite n’ebe ahu o na-agu n’Akwukwo Nso, gwa ya okwuchukwu maka Jesu. Mgbe ha na-aga n’uzo, ha biarutere na mmiri, onozi ahu asi Filip, “Lee, ihe a bu mmiri, gini ga-egbochi ime m mmirichukwu?” Filip asi ya, “O buru na i ji obi gi niile kwere na Kristi, e nwere ike ime gi mmirichukwu,”
Onozi ahu zaghachiri ya, si, “Ekwere m na Jesu Kristi bu nwa nke Chineke” O nyere iwu ka ugbo inyinya ahu kwusi, ya na Filip rida, banye n’ime mmiri, Filip emee ya mmirichukwu. Mgbe ha siri na mmiri puta, Mmuo nke Onyenweanyi, wepuru Filip, Onozi ahu ahughikwa ya ozo, ma o weere onu laba. Ebe a huziri Filip bu n’Azotus. O jegharikwara n’obodo niile di n’ala ahu, na ekwusa ozioma ruo mgbe o biaruru Sizeria.

ABUOMA NA AZIZA: Ps:66:8-9,16-17, 20
Aziza: Uwa niile tikuenų Chineke mkpu onu.

 1. Unu mba niile gozienu Chineke anyi,
  meenu ka otito ya gbasaa n’uwa niile,
  onye na-enye mkpuruobi anyi ndu,
  na-emekwa ka anyi ghara ijehie uzo. Az./
 2. Bianu gee nti unu niile na-aturu Chineke egwu,
  ka m na-akoro unu ihe o meere m;
  Oge m bekuru ya,
  ukwe otito dikwa m n’ire. Az./
 3. Ngozi diri Chineke
  onye na-eledaghi ekpere m
  ma o bu ju igosi m ihunaanya ya. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Jesu Kristi, ibu onye akaebe di ntukwasiobi, onye mbu si na ndi nwuru anwu puta, i huru anyi n’anya, were obara gi sachapu njo anyi.
ALLELUIA.

OZIOMA: 6:44-51.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Jesu gwara igwe mmadu ahu si: “O dighi onye obula nwere ike ibiakwute m, ma o buru na Nna zitere m akpotaghiri m ya. Aga m akpolite ya n’onwu n’ubochi ikpeazu. E dere ya n’akwukwo ndi Amuma si, ‘Chineke ga-akuziri ha niile ihe.’ Onye obula nke gere nti ma mutakwa ihe n’aka Nna m na-abiakwute m. O bughi na onye obula ahula Nna ahu anya, ma o bughi onye ahu nke si n’ebe Chineke no bia. N’igwa unu eziokwu, onye obula nke na-ekwere na-enwe ndu ebeebe.
Abu m nri nke ndu; Nna unu ha riri Mana ahu n’ime ozara ma mechaa nwuo. Nke a bu nri nke si n’eluigwe bia, nke na onye riri ya agaghi anwu anwu. Abu m nri ahu di ndu nke si n’eluigwe bia. Onye obula riri nri a ga-adi ndu ruo mgbe ebighi ebi. Nri ahu nke m ga-enye maka ndu nke uwa bu ahu m.

EKPERE NHUNYE
Dinwenu Chineke anyi, site n’igbarita onwo nke onyinye a di nso, I na-eme ka anyi keta oke na ndu nke ibu Chukwu Gj. Biko, mee ka ihe niile anyi na-eme buru nke aga eji na-amaatu nke amamihe na eziokwu Gi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Chineke Nna, Onye ebere, mee ka ihe omimi nke a nye anyį nghota ohuru ma wetara anyi ndu ohuru n’ime Gi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?