Igbo Mass Readings for Thursday of Fifth Week of Lent

THURSDAY: IZU UKA NKE ISE N’OGE AHUHU KRISTI

EKPERE MMEGHE
Dinwenu, biakwute anyi. Tohapu anyi na nrakurų nke njo anyi. Ma duzikwaa anyi ka anyi ruo na nketa-oke nke I kwere anyj na nkwa. Site na Dinwenu anyj Jesu Kristi…

Ihe Ogugu nke mbu. 17:3-9
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo Mbido (Jenesis)
Mgbe Abram kporo isi ala nye Chineke, Chineke wee gwa ya okwu ndi a si, “Lee nke a bu ogbugbandu mu na gi: i ga-abu nna nke otutu mba. A gaghi akpokwa gi Abram ozo; aha gi ga abu Abraham n’ihi na ana m eme gi ka j buru nna nke otutu mba. Aga m eme gi ka i muo umu nke ukwu. Aga mesi na gi nweta mba di iche-iche, umu gi ga-abu ndi eze. Aga m eme ka ogbugbandu mu na gi rute umuumu gi ndi ga esochi gi site na ndudugandu ruo na ndudugandu, dika ogbugbandu di ebeebe, ibu Chineke gi na Chineke nke umuumu gi ndi ga esochi. Aga m enye gi na umuumu gi ala ebe a I bi ugbu a, ala Kenaan ahu niile, ka unu ga-enwere ebeebe; aga m abukwa Chineke unu “Chineke gwakwara Abraham si, “N’akuku nke gi, i ga-edoberiri ogbugbandu m, gi na umuumu gi ndi ga esochi gi site na ndudugandu ruo na ndudugandu.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 105:4-5, 6-7, 8-9.

Aziza: Onyenweanyi na echeta ogbugbandu ya ebeebe.

 1. Chobanu Onyenweanyi na ike ya,
  chobanu ihu nke Onyenweanyi mgbe niile,
  Chetanu oru ebube niile o ruru,
  oru itunanya ya niile, na ike niile si n’onu ya puta. Az./
 2. Unu umu Abraham bu nwodibo ya,
  umu Jekob bu onye nke o hooro!
  O bu ya bu Onyenweanyi na Chineke anyi.
  Ike ochichi ya gazuru uwa niile. Az./
 3. O na-akpachapuru ogbugbandu ya anya ebeebe
  Iwu nke o tiri puku agburu gara aga,
  Ogbugbandu ya na Abraham gbara
  na iyi nke onuuru Aizik. Az/

MBEKU: Am: 5:14.
Az
Choba ezi ihe kama ajo ihe, ka unu wee ndu. ka Yahweh nke igwe ndi agha wee nonyere unu. Az

OZIOMA: 8:51-59.
Ihe ogugu ewetara na Ozioma di aso nke Jon dere.
Jesu gwara ndi Juu si: N’igwa unu eziokwu, onye obula na-edebe okwu m agaghi anwu ma oli.” Ndi Juu gwara ya si, “Ugbu a, o weela anyi anya na mmuo ojoo bi n’ime gi. Abraham na ndi amuma mechara nwuo, ma ugbu a i na-ekwu si, “O buru na onye obula edebe okwu m, o gaghi edetu onwu ire ma oli. I kariri nna anyi Abraham, onye nwuru anwu? Ndi amuma nwukwara anwu Onye di ka i na-eche na i bu?” Jesu agwa ha si, “O buru na m enye onwe m otito, otito nke m bu ihe efu, onye na-enye m otito bu Nna m, onye unu na-asi na o bu Chineke unu. Unu amatabeghi ya; ama m ya. O buru na m si na amaghi m ya, aga m abu onye asi dika unu, kama, ama m ya, na-edebekwa okwu ya. Abraham nna unu ñuriri ihu ubochi m, O huru ya wee nuria.” Ndi Juu wee si ya, “I rubeghi iri afo ise wee hula Abraham?” N’ezie, n’ezie, agwa m unu, “Tupu Abraham adi, ano m” Ha weere okwute ka ha tuo ya, ma Jesu zoro onwe ya wee puo n’ulo nso.

EKPERE NHUNYE
Dinwenu, Onye ebere, nara aja nke anyi na ehunyere Gj ka o nyere anyj aka idi na-eto n’idi nso, ma kwalitekwa orụ nzoputa nke uwa. Anyi na-arjo Gi ihe ndia n’aha Kristi Dinwenų anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu, Onye ebere, mee ka sacramenti nke a na-enye anyi ndu ohuru, ma duruokwa anyj na ndu ebighi ebi. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?