Igbo Mass Readings for Thursday after Epiphany (Toozde na-eso Epifani)

EKPERE MMEGHE
Chineke Nna anyi, site na Kristi Nwa Gi, olileanya nke ndu ebighi abiakwutela uwa. Nye anyi ihè nke okwukwe, ka anyi were na-ekwuputa Ya oge niile dika Onye Nzoputa anyi, were bata n’otito nke alaeze Ya. Site na Dinwenu anyį Jesu Kristi …

Ihe Ogugu nke mbu: 4:19-21. 5:1-4
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi mbu nke Jon

Anyi na-ahu n’anya, n’ihi na o buuru uzo hu anyi n’anya. O buru na onye obula asi, “Ahuru m Chineke n’anya,” ma kpoo nwanne ya asi, onye ahu bu onye ugha. N’ihi na onye obula na anaghi ahu nwanne ya n’anya, bu onye o na-ahu oge niile, enweghi ike ihu Chineke n’anya, onye o na-ahubeghi anya. Iwu nke a ka anyi natara n’aka ya: na onye obula na-ahu Chineke n’anya ga-ahukwa nwanne ya n’anya. Onye obula nke kwere na Jesu bu Kristi, bu nwa nke Chukwu. Onye obula nke na-ahu Nna n’anya, na-ahukwa Nwa ya n’anya. Otu a ka anyi si ama na anyi na ahu umu Chineke n’anya: site n’ihu Chineke n’anya na site n’idobe iwu ya. Nke a bu ihunaanya Chineke, na anyi ga-edobe iwu ya. Iwu ya adighikwa aro. Onye obula a muru site na Chineke na-emeri uwa. Ma mmeri ahu nke anyi ji emeri uwa bu okwukwe anyi.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 72:1-2, 14-15, 17.

Aziza: Onyenweanyi mba niile di n’uwa ga esekpuru gi.

 1. Nye eze ikpe nkwumoto gi, O Chineke,
  nyekwa nwa eze eziomume nke gi,
  Ka o were nwee ike ichi ndi nke gi n’uzo ziri ezi.
  Nyekwa ndi ogbenye ikpe ziri ezi. Az./
 2. O ga-esi na mmegbu na mmekpa ahu zoputa ndu ha,
  ndu ha ga-adi oke onu n’ihu ya.
  Aga na ekpere ha ekpere mgbe niile,
  na agozikwa ya ubochi niile. Az.
 3. Ngozi diri aha ya ebeebe,
  ka o digide dika anyanwu,
  ka agburu niile di n’uwa nweta ngozi na ya,
  ka mba niile kpoo ya onye di ngozi. Az/

ALLELUIA ALLELUIA:
Dinwenu eteela m ude ka mu bugara ndi ogbenye ozioma, ka m kwusaara ndi eji eji na ha enwerela onwe ha.
ALLELUIA.

OZIOMA: 4:14-22.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Luk dere:

Jesu loghachiri na Galili n’ike nke Mmuo Nso, akuko ya wee gbasaa n’obodo niile gbara ebe ahu gburugburu. O kuzikwara ihe n’otutu ulo nzuko ndi Juu. Mmadu niile na enye ya otito. Jesu bjaruru Nazaret ebe o noro too; banye n’ulo nzuko, n’ubochi izu ike dika o si eme. O wee bilie igu ihe, ha nyere ya akwukwo Aizaya onye amuma.
O meghere akwukwo hu ebe e dere si:
“E nyela m Mmuo nke Dinwenu, maka na Dinwenu Eteela m ude ka mu bugara ndi ogbenye ozioma, ka M kwusaara ndi eji eji na ha enwerala onwe ha, ka m kwusaara ndi kpuru isi na ha ahubala uzo, ka m mee ka ndi a na-emegbu-emegbu nwere onwe ha. Ka kwuputa afo amara nke Dinwenu.”

O kpuchiri akwukwo ahu nyeghachi ya onye na aga ozi, bia nodu ala. Mmadu niile no n’ulo nzuko lekwasiri ya anya. O malite igwa ha okwu si, “Taa, ka e mezuru na nti unu ihe e dere n’akwukwo nso a.” Mmadu niile kwuru okwu oma banyere ya. Okwu ebube niile si n’onu ya puta tukwara ha n’anya nke mere ha jiri juo si, “Onye a, o bughi nwa Josef?”
EKPERE NHUNYE
Dinwenu, nabata onyinye anyi na igbaonwo nke a di įtunaanya; site n’ihe niile I nyere I nyere anyi ka anyj si na-ewetere Gi onyinye ndja, ka I were nyeghachi anyi onwe Gi dika nkwughachi ugwo ya. Anyi na-ario ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.

EKPERE ANATACHA ORIRI NSO
Chineke nke jhunaanya na obi ebere, mee ka ndu anyi na-aputa ihè oge obula site n’ike nke ihe omimi nke a di nso. Anyi na-ario ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.

error: Alert: Content is protected !!