Igbo Mass Readings for Tuesday Izu Uka Di Aso

TUESDAY: IZU UKA DI ASO EKPERE MMEGHE
Nna, anyi na-ario mgbaghara njo na ebere n’aka Gi n’oge a anyi na-eme emume ahuhu na onwu nke Dinwenu, Onye di ndu, na-achieze, n’idiko n’otu nke Mmuo Nso, otu Chukwu, site n’uwatuwa niile. Amen.

Ihe Ogugu nke mbu 49:1-6
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo onye amuma Aizaya
Geenu m nti, O, ala ndi di n’akuku mmiri, unu ndi bi ebe tere aka, geenu nti. Chineke hooro m site n’afo nne m, o kporo m aha tupu a muo m. O meela onu m o di nko ka mmaagha. O zoro m n’okpuru aka ya; o mere m ka m buru aku a piri nke oma; o na echekwa m n’ime obo ya. O siri m “I bu nwaodibo m, Izrel, onye m ga-esi na ya nweta otito.
Mana ekwuru m si, ataala m ahuhu lara n’iyi, emefuola m ike m n’ihe na-abaghi uru; mana ihe nketa m di n’Oseburuwa. Ugwo oru m di na Chineke. Ma ugbu a Yahweh, onye kpuru m n’ime afo nne m, ka m buru nwodibo ya, ka m kpoghachiri ya Jekob azu, ka m chikotara ya Izrel, maka na enwere m nsopuru n’ihi ya, onye bu ike m, kwuru si, “O bughi naani na i bu nwodibo m ka I were kpolite agburu Jekob, kpoghachi umu Izrel ndi foduru unu; Aga m eme gi ihè nke mba niile ka nzoputa were ruo na nsotu nke uwa.”

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 71: 1-2,3-4, 5-6, 15,17.
Aziza: Aga m ekwe ukwe nzoputa gi.

 1. Na gi, Onyenweanyi ka m gbabara,
  ekwela ka ihere mee m.
  N’eziomume gi gbaputa m, zoputa m,
  gee m nti ma zoputa m! Az./
 1. Buru okwute nke mgbaba m,
  mgbidi aja nke ga-azoputa m!
  N’ihi na i bu okwute m, nchedo m.
  Chineke m, zoputa m n’aka ndi ajo mmadu. Az./
 2. N’ihi na so gi, Onyenweanyi bu nchekwube m,
  Onyenweanyi, echekwubere m na gi bido na mgbe m di n’okorobia,
  Atukwasara m gi obi bido na mgbe a muru m,
  I burii oke nke m site n’afo nne m. Az./
 3. Onu m ga-ekwuputa eziomume gi
  na ike nke nzoputa gi ubochi niile,
  Aga m abia na ike nke Onyenweanyi, O Chineke,
  I kuziiri m bido na nwata m,
  aga m na ekwuputa oru ebube gi Az./

MBEKU:
Az./
Ekele diri gi Eze anyi, onye rubeere Nna ya isi, O naara onwu ya n’elu obe dika ezi nwaturu. Az./

OZIOMA. 13:21-33, 36-38.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere.
Ka Jesu na ndi na-eso uzo ya ka no na nri anyasi, mgbe O kwuchara ihe ndi a, O wutere ya n’obi. O wee kwuputa si, “N’igwa unu eziokwu, otu onye n’ime unu ga-arara m nye.” Ndi na-eso uzo ya leritata onwe ha anya, na-atule onye n’ime ha o na ekwu maka ya. Otu onye n’ime ndi na-eso uzo ya, onye Jesu huru n’anya dabeere nso n’obi Jesu. Nke a mere Saimon Pita ji kweere ya n’isi sì ya, “Juo ya onye o na-ekwu maka ya.” Ebe o dabere nso n’obi Jesu o juru ya si, “Onyenweanyi, onye ka o bu?” Jesu zara ya si, “O bu onye ahu m ga-esuru iberibe achicha na mmanya nye.” Mgbe o suuru iberibe achicha ahu na mmanya, o nyere ya Judas nwa Saimon Iskariot. Mgbe Judas richara iberibe achicha ahu, ekwensu banyere ya n’ime ya. Jesu asi ya, “Ihe obula i ga-eme, mee ya osiso.” O dighi onye obula n’ime ndi so ha noro n’oche nri matara ihe Jesu ji kwuo otu a.
Ebe o bu na Judas bu ojide ego, ufodu chere na Jesu na-asi ya, “Zuta ihe ndi di anyi mkpa maka emume a,” ma o bu “Nye ogbenye ihe.” Mgbe Judas natachara iberibe achicha ahu, O puru ozigbo. Ochichiri agbaa. Mgbe Judas puru, Jesu siri, “Ugbu a ka e nyere Nwa nke mmadu otito. Enyekwara Chineke otito n’ime ya. O buru na e nye Chineke otito n’ime ya, Chineke ga-enyekwa ya otito n’ime onwe ya. O ga-enyekwa ya otito ahu ngwa-ngwa. Umuntakiri, O foduru nwantinti oge mu na unu ga ano. Unu ga-acho m, ma ihe m gwara ndi Juu ka m na-agwa unu ugbu a. ‘Ebe m na-aga, unu agaghi abiali ya. Saimon Pita juru ya si, “Onyenweanyi olee ebe i na-ala?” Jesu zara ya si,”Ebe m na-ala, i nweghi ike iso m ugbu a. Ma i ga-eso m ma e mechaa. Pita siri ya,”Onyenwe m gini mere na m apughi iso gi ugbu a? Aga m anwu n’ihi gi.” Jesu zara ya si, “I ga-anwu n’ihi m? N’igwa gi eziokwu, tupu okeokpa akwaa, i ga-agonahu m ugboro ato.

EKPERE NHUNYE:
Dinwenu, were ebere lekwasi anya n’onyinye anyi. Mee ka anyi bu ndi na-eketa oke n’onyinye nso ndi a ketakwa oke na ndu nke I kwere anyi na nkwa. Anyi na-ario Gi ihe ndi a n’aha Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO:
Chineke nke ebere, mee ka sacramenti nzoputa nke a nke na-enye anyi ike ohuru ugbu a mekwaa ka anyi keta oke na ndu Gi mgbe ebighi-ebi. Mezuoro anyi ihe ndi a site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?