Igbo Mass Readings for Tuesday of First Week of Lent

TUEZDEE IZU UKA NKE MBU N’OGE NCHETA AHUHU KRISTI.

EKPERE MMEGHE

Nna, lekwasi anyi bu umu Gi anya. Site n’ozuzu nke oge lenti a, nyere anyi aka ka aguru imata Gi na-abawanye n’ime anyi. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi … O MES

Ihe Ogugu nke mbu: 55:10-11
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo onye Amuma Aizaya
Dika otu mmiri ozuzo na akummiriigwe na-esi n’eluigwe ezo anaghi alaghachi azu ruo mgbe ọ gbasara mmiri n’uwa, bia mezie ala ka o mee ihe akuku ka o puputa, nye onye oru ugbo oriri o ga eri. Otu a ka okwu na-esi m n’onu aputa si adi, o nweghi ike igba aka loghachikwute m, kama o ga-emejuputa ihe m bu n’obi, ma mezuokwa ihe m jiri maka ya zipu ya.
ABUOMA NA AZIZA: Ps. 34:4-5,6-7,16-17,18-19.
Aziza: N’ime ahuhu ha niile Onyenweanyi na-azoputa ndi umeala.

 1. Soronų m kwuputa idiukwu nke Onyenweanyi
  Soronu m too aha ya
  Akpokuru m Onyenweanyi O zaa m,
  O zoputara m n’egwu niile na-atu m. Az./
 2. Ihu obula chere n’ebe Onyenweanyi no na amuke-amuke,
  ihere anaghi eme ya ma oli.
  Onyenweanyi na-anu mkpu akwa nwogbenye,
  O na-enyekwara ya aka na nsogbu ya niile. Az./
 3. Onyenweanyi na-elekota ndi eziomume anya
  O na-egekwa mkpu akwa ha nti
  Mana Onyenweanyi na-agbaru ihu n’ebe ndi ajoomume no,
  O na-eme ka a ghara ichetakwa ha n’uwa. Az./
 4. Ndi eziomume kpokuru Onyenweanyi, O zaa ha,
  wee zoputa ha na nsogbu ha niile.
  Onyenweanyi na-ano ndi obi loghara no elogha nso,
  na-enyere ndi dara mba na mmuo aka. Az./

MBEKU: Ps 130: 5,7.
R./
Mkpuruobi m na-eche Onyenweanyi, na nkwa ya ka m nwere nchekwube, N’ihina ihunaanya Onyenweanyi di okpu, n’ime ya ka nnukwu nzo puta di!. R./

OZIOMA: 6:7-15
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Matiu dere.
Jesu gwara ndi n’eso uzo ya si: “Mgbe unu na ekpe ekpere, unu ekwukwala otutu okwu na abaghi uru, dika ndi mba ozo si eme; n’ihi na ha na-eche na site n’otutu okwu, Chineke ga-anu ekpere ha.
Unu emekwala ka ha, n’ihina Nna unu maara mkpa unų tupu ụnu ario ya. Ya bu, na-ekpenu ekpere otu a: ‘Nna anyi no n’eluigwe ka otito diri aha Gi Ka ochichi Gi bia, ka e mee uche Gi n’uwa, Dika e si eme ya n’eluigwe. Nye anyi taata nri nke ubochi anyi; Gbaghara anyi mmehie anyi dika anyi si gbaghara ndi mehiere anyi Ekwela ka anyi kwenye na nranye Ma zoputa anyi n’ajo ihe’. N’ihi na o buru na unu agbaghara ndi mmadu mmehie ha, Nna unu nke bi n’eluigwe ga-agbagharakwa unu; mana o buru na unu agbagharaghi ibe unu mmehie ha mere unu, Nna unu agaghi agbaghara unu mmehie unu.
EKPERE NHUNYE
Nna, Onye Okike, site n’onyinye niile I nyere anyi, anyi na-ebutere Gi achicha na mmanya nke a. Mee ka o ghooro anyi nri nke ndu ebighi ebi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenų anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu, anyi na-ario ka anyi bu ndi natara sacramenti nke akpagbuo oke ochicho nke uwa a n’ime anyi ma na-akwalite ihunaanya maka ihe nke eluigwe. Mezuoro anyi ihe ndi a site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Alert: Content is protected !!