Igbo Mass Readings for Tuesday 2nd Week of Easter

TUESDAY: IZU UKA NKE ABUO N’OGE MBILITE N’ONWU NKE KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Chineke ji ike niile, nyere anyi aka ka anyi nwee ike ikwuputa ike mbilite n’onwu nke Nwa Gi, mee ka anyi bu ndi nabatara ihe iribaama nke Kristi, bia keta oke na ndu ebighi ebi nke Q na ekpughe. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …

Ihe Ogugu nke mbu 4:32-37
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi.
N’oge ahu, oha ndi kwere na Kristi jikoro onu n’otu mmuo na n’otu obi, nweko ihe onu. O dighi onye obula n’ime ha na-asi na ihe obula ya nwere bu nke naani ya. Ha ji ike ha niile na-agba akaebe banyere mbilite n’onwu nke Onyenweanyi Jesu. Amara nke Chineke putakwara ihe n’ahu ha niile n’uba n’uzo puru iche. O dighi onye obula n’etiti ha a hapuru ka o nodu n’uko.
Ndi nwere ala ubi, ma o bu ulo rere ha, weta ego niile ha retara, dobe ha n’ukwu ndi umuazu. Ha na ekesakwa ego ahu niile, nye onye obula n’otu n’otu dika mkpa ya si di. Otu a ka Josef, bu onye Levai, onye amuru n’ala Saipros, onye ndi ozi kporo Banabas nke putara: “Nwa nke nkasiobi,” si ree ala ubi weta ego ya dobe n’ukwu ndi umuazu.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 93: 1, 1-2, 5.
Aziza: Onyenweanyi bu eze, O yi ebube dika uwe.

 1. Onyenweanyi bu eze, O yi ebube dika uwe;
  kere ike n’ukwu ka aji
  O mere ka uwa kwuru chim;
  nke a na-enweghi ike ikwaghari ya. Az./
 2. O mere ka uwa kwuru chim;
  nke a na-enweghi ike ikwaghari ya.
  Ocheeze gi di bido na mgbe ochie,
  I dirii tupu e kee uwa. Az./

3.Iwu gi niile kwusiri ike,
ebe obibi gi di nso Onyenweanyi
ruo mgbe ebighjebi. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Jesu Kristi, i bu onye akaebe di ntukwasiobi, onye mbu si na ndi nwuru anwu puta, i huru anyi n’anya, were obara gi sachapu njo anyi.
ALLELUIA.

OZIOMA: 3:7-15
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere
Jesu gwara Nikodemus si, Ya atula gi n’anya, na m si, ‘A ga-amughariri gi ozo.’ Ifufe na efe ebe o bula o soro ya. I na anu mkpotu ya, ma I maghi ebe o si abia na ebe o na-aga. Otu a ka o di onye obula amuru site na Mmuo Nso.” Nikodemus jurų ya si, “Olee otu nke a ga-esi mee?” Jesu juru ya si “I bu onye nkuzi Izrel ma I maghi ihe ndi a? N’ezie agwa m gi, anyi na-ekwu ihe anyi maara, na-agbakwa akaebe ihe anyi huru, ma unu anaghi anara igba akaebe anyi.
O buru na I kwereghi mgbe m gwara gi ihe nke uwa, olee otu I ga esi kwere ma m kooro gi ihe nke eluigwe? O nwebeghi onye obula rigorola n’eluigwe mbu ma o bughi naani Nwa nke mmadu onye si n’eluigwe ridata. Dika Mosis si welie agwo elu n’ime ozara, otu ahu ka a ga-esi welie Nwa nke mmadu elu. Ka onye obula nke kwere na ya wee nwee ndu ebeebe.

EKPERE NHUNYE
Dinwenu, nye anyi anuri nke mbilite n’onwu, ka onyinye aja nke a anyi na-achu oge niile, nke anyi na-esi na ya enweta mgbanwo, wetara anyi anuri ebighi ebi n’eluigwe. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu, mee ka emume nke nzoputa anyi nyere anyi aka na ndụ nke a, were kpobata anyi n’anuri nke eluigwe. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?