Igbo Mass Readings for Tuesday 4th Week of Easter

TUESDAY: IZU UKA NKE ANO N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Chineke ji ike niile, ka anyi na-eri oriri nke mbilite n’onwu, mee ka anyi na-ekekorita n’etiti onwe anyi anuri nke Kristi bilitere n’onwu riteere anyi. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …

Ihe Ogugu nke mbu 11:19-26
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
Mkpagbu nke putara n’oge e gburu Stivin mere ka ndi kwere na Kristi gbasachaa, gaa ebe di iche iche. Ufodu garuru Fonishia, Saiprus na Antiok. Ma naani ndi Juu ka ha na agwa okwuchukwu. Otu o sina di ufodu umunwoke ndi si Saiprus na Sairin bia, garuru Antiok, gbasaara ndi Grik ozioma nke Onyenweanyi Jesu. Onyenweanyi nonyekwaara ha, nke na otutu ndi kwerenu cheghariri.
Akuko banyere nke a ruru nzuko Kristi nke di na Jerusalem nti. Ha zigara Banabas n’Antiok. Mgbe o bjaruru hu amara Chineke, obi toro ya uto nke ukwu. O rioro ha niile ka ha were obi ha kwusie ike n’okwukwe, nogidesie ike n’ime Onyenweanyi. Banabas bu ezigbo mmadu, onye juputara na Mmuo Nso na okwukwe na Dinwenu. Banabas puru gaba Tasus icho Sol; oge o chotara ya, o kpooro ya laghachi Antiok. Ha abuo noro n’Antiok ihe kariri otu afo na-akuziri igwe mmadu ihe. O bukwa n’Antiok ka e bu uzo kpoo ndi na eso uzo ya “Ndi otu Kristi”

ABUOMA NA AZIZA: PS. 87:1-3, 4-5, 6-7.
Aziza: Ka mba niile too gi, O Chineke.

 1. N’elu ugwu ya di nso
  ka Chineke wukwasiri obodo ya.
  Onyenweanyi huru onuuzoama Zayon n’anya
  karia obodo niile di na Jekob.
  A na-ekwu okwu otito banyere gi
  obodo nke Chineke. Az./
 2. Aga m agunye Ijipt na Babilon na mba ndi kwere na m;
  Aga m agu ndi Taya, Filistia na Etiopia ka ndi Jerusalem.
  Ha niile ga-akpo Zayon nne n’ihina a muru ha niile na ya.
  O bu onye kacha elu mere ya ihe o bu! Az./
 3. Ka Onyenweanyi na-edeko aha mba niile n’akwukwo,
  i ga-agunye ha ka ndi a muru na Zayon.
  Ha na-agba egwu, na-ekwe ukwe na-asi:
  “Na Zayon ka ngozi anyi niile siri bia.” Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Aturu m na-anu olu m, amakwaara m ha, ha na esokwa m.
ALLELUIA.

OZIOMA: 10: 22-30.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Mgbe ahu bu oge emume nke ncheta nhunye ulonso n’aka Chineke na Jerusalem, burukwa oge oyi. N’oge ahu Jesu no na-ejeghari n’ulo nso, n’iba Solomon. Ndi Juu gbara ya gburugburu na aju ya si, “Ruo ole mgbe ka i ga-akwuba anyi obi ‘elu? O buru na i bu Kristi, gwa anyi hoohaa.” Jesu azaa ha si. “Agwala m unu, ma unu ekweghi. Oru ndi m na-aru n’aha Nna m na-ekwuputa m. Ma unu ekweghi n’ihina unu esoghi na igwe aturu m. Aturu na-anu olu m, amakwara m ha, ha na-esokwa m. Ana m enye ha ndu ebeebe, ha agaghi ala n’iyi ma oli. O dighikwa onye obula ga-apuru ha n’aka m. Nna m onye nyere m ha kachasi ihe niile, o dighikwa onye obula puru ipunara Nna m ihe n’aka. Mu na Nna m bu otu.

EKPERE NHUNYE
Dinwenu, nye anyi anuri site n’ihe omimi nke Ista ndj a. Mee ka site n’ihunye ugboro ugboro aja nke a na-edo anyj nso duruo anyi n’anuri nke ndu ebighi ebi. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu, mee ka oriri nke mgbaputa anyi nyere anyj aka na ndu nke a, bia duga anyi n’anuri di ebighi ebi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?