Igbo Mass Readings for Tuesday of Fifth Week of Lent

TUESDAY: IZU UKA NKE ISE N’OGE AHUHU KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Dinwenu, nyere anyi aka idi na-eme uche Gi, ka Nzuko Gi na-eto ma kwudosikwaa ike n’ijere Gi ozi. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …
Ihe Ogugu nke mbu. 21:4-9
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo Onuogugu
Ndi Izrel siri n’ugwu Hoo bilie ije, si n’uzo osimiri Mediterenia gaa Edom gburugburu. Ma mgbe ha na-aga n’uzo, ha nwere nkolopu obi. Ha tamuru megide Chineke na Mosis si. “Gini mere 1 ji kpoputa anyi n’ljipt, ka anyi nwuchaa n’ikpa ebe a? The oriri adighi na ya. The onunu adighikwa. Otu udi nri nke a na-ato buriburi agbula anyi!” Ya mere Yahweh zitere n’etiti ha otutu agwo na-acha ka oku nke nwekwara elo ojoo. Agwo ndi a tagburu otutu n’ime ha.
Ya mere, umu Izrel biakwutere Mosis si ya, “Anyi emehiela. N’ihina anyi kwutoro gi na Yahweh. Biko rioro anyi Yahweh, ka o wepuru anyi agwo ndi a. Mosis kpeere ndi Izrel ekpere. Yahweh gwara Mosis ka o were ola, kpuo agwo na-acha ka oku, kokwasa ya n’okporo osisi okoloto, ka onye obula agwo ahu tara lere anya na ya wee di ndu. Ya mere, Mosis kpuru agwo olaoku kokwasa ya n’okporo osisi okoloto. Onye obula agwo ahu tara, legidekwara agwo olaoku ahu anya, nwetakwara ahu ike.

ABUOMA NA AZIZA: Ps:102:2-3, 16-18, 19-21.
Aziza: Onyenweanyi nuru ekpere m, ka mkpu akwa m ruo gi nti

 1. Onyenweanyi nuru ekpere m,
  ka mkpu akwa m ruo gi nti.
  Ewepukwala ihu gi n’ebe m no
  mgbe m no na nsogbu Gee m nti,
  mgbe m kporo gi, zaa m osooso! Az./
 2. Mba niile ga-atu aha nke Onyenweanyi egwu,
  ndi eze uwa niile ga-asopuru otito gi;
  N’ihi na Onyenweanyi ga-arughari Zayon
  mekwaa ka a hu ebube ya.
  O ga-aza ekpere ndi ogbenye,
  o gaghi aju aririo ha. Az./
 3. Ka edebaa ihe ndi a n’akwukwo maka agburu ndi ga-abia n’ihu,
  ka ndi niile amubeghi amu were nwee ike too Onyenweanyi.
  Onyenweanyi sitere n’ebe nke ya di aso
  were ledata anya,
  O sitere n’eluigwe na-ele uwa anya,
  ka o were nuru ude ndi no na mkporo na-asu,
  ka o were tohapu ndi amara ikpe onwu. Az/

MBEKU: Jn: 8:12
Az..
Jesu gwara ha okwu ozo si: “Abu m ihè nke uwa, onye obula na-eso m agaghi aga n’ochichiri, kama o ga-enwe ihè nke ndu. Az./
OZIOMA: 8:21-30.
Ihe ogugu ewetara na Ozioma di aso nke Jon dere.
Jesu gwakwara ndi Pharisee ozo si, “Aga m apu, unu ga-achokwa m, ma unu ga-anwu na mmehie unu; ebe m na-aga, unu enweghi ike ibia.” Ndi Juu wee kwuo si, “O ga-egbu onwe ya? Ebe o bu na o si, ‘Ebe m na-aga unu enweghi ike ibia?” O gwara ha si, “Unu si n’ala, ma esi n’elu, unu bu nke uwa a, ma abughi m nke uwa a. Agwara m unu na unu ga-anwu na mmehie unu, unu ga anwu na mmehie unu beluso ma unu kwenyere na m bu onye ahu.” Ha juru ya si, “Onye ka i bu?” Jesu zara ha si, “Abu m ihe ahu m na-agwa unu site na mbu. Enwere m otutu ihe m ga-ekwu na otutu ihe m ga-ekpe banyere unu. Ma onye zitere m bu onye eziokwu. Ihe m nuru n’aka ya ka m na-ekwuputara uwa.” Ha aghotaghi na Jesu na agwa ha banyere Nna ya. Jesu siri ha, “Mgbe unu ga-ewelitecha Nwa nke mmadu elu, unu ga-amata na abu m onye ahu; na-adighi m eme ihe obula n’ike aka m, kama ana m ekwu dika Nna si kuziri m.
Onye nke zitere m nonyeere m. O hapubeghi so m, n’ihi na ana meme ihe na-amasi ya mgbe mule. Mgbe o na-ekwu okwu ndi a, otutu mmadu kwenyere na ya.

EKPERE NHUNYE
Dinwenu Onye ebere, anyi na-ehunyere Gi onyinye nke igba oriko nke a ka I were gbaghara anyj njo anyi ma duzikwaa obi anyi gaghiere uzo. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Chineke ji ike niile, mee ka ihe omimi nso anyi na-eketa na Eucharistia nke a mee ka anyj tozuo oke inata onyinye nke eluigwe. Anyi na-ario Gi ihe ndi a n’aha Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?