Igbo Mass Readings for Tuesday Izuukwu nke Mbilite N’onwu Kristi

TUESDAY: N’IZUUKWU NKE MBILITE N’ONWU KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Nna, site n’ihe omimi nke Ista nke a, I metula ndu anyi aka site n’ike ogwugwo nke ihunaanya Gi. I nyela anyi onodu nke i bu nke Chineke; mee ka anyi bu ndi nọ ugbu a na-eri oriri nke onyinye Gi nweta anuri ebighi ebi n’ime ya n’eluigwe. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi…

Ihe Ogugu nke mbu. 2:36-41
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
N’ubochi Pentikost, Peter gwara ndi Juu si: “Ya bu ka ezinuulo Izrel niile mazuo na o bu Jesu nke a, onye unu kpogburu n’obe ka Chineke mere ka o buru Onyenweanyi na Kristi anyi.” Mgbe ha nuru nke a, ihe a meturu ha n’obi. Ha juru Pita na ndi ozi ndi ozo, “Umunna anyi, gini ka anyi ga eme?”
Pita azaa ha si, “Chegharianu, sinu na ihe ojoo puta, onye obula n’ime unu n’otu n’otu ka e mee unu mmirichukwu n’aha Jesu Kristi, maka mgbaghara njo nke unu niile, unu ga-anatakwa onyinye nke Mmuo Nso. N’ihina o bu unu, na umu unu, na ndi niile no n’ebe di anya, ka nkwa ahu diiri bu ndi niile Onyenweanyi Chineke na akpokotara onwe ya” Pita jikwa ogologo okwuchukwu gwasie ogbako ahu ike na-adukwa ha odu si, “Zoputanu onwe unu n’agburu ojoo a.” N’ihi nke a, otutu ndi nabatara okwu ya ka e mere mmirichukwu. N’ubochi ahu ihe dika puku mmadu ato ka agbakwunyere n’onu ogugu ha.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 33:4-5, 18-19, 20, 22.
Aziza: Uwa juputara n’hunaanya nke Onyenweanyi.

 1. N’ihina okwu nke Onyenweanyi bu eziokwu,
  O na akwudosiike n’oru ya niile.
  O huru eziomume na ikpe nkwumoto n’anya,
  ihunanya ya juputara n’uwa. Az./
 2. Ma lee ka Onyenweanyi si eleta ndi niile na-aturu ya egwu anya,
  ndi niile tukwasiriobi ha n’ihunaanya ya.
  Ka o wee zoputa mkpuruobi ha n’onwu
  ma chekwaba ha oge unwu. Az./
 3. Mkpuruobi anyi na-eche Onyenweanyi;
  ya bu onye enyemaka anyi na onye ogbugbo anyi.
  Ka ihunaanya gi di n’ebe anyi no, O Chineke
  ebe nchekwube anyi di na gi. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Taa bu ubochi ahu Onyenweanyi mere, ka anyi nwee añuri, ka obi di anyi uto na ya. ALLELUIA.

OZIOMA: 20: 11-18.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Meri kwu n’akuku ili ahu, na ebe akwa. Ka o na ebe akwa, o hulatara ala leba anya n’ime ili ahu. O huru ndi Mmuooma abuo yi akwa ocha, ka ha noduru ala, otu n’isi, nke ozo n’ukwu, n’ebe ahu a togboro ozu Jesu. Ha juru ya si, “Nwaanyi, gini mere I ji ebe akwa?” O zara ha si, “Ha ebupula Onyewe m, ma amaghi m ebe ha dobara ya.” Mgbe o kwuchara nke a, O tughariri hu Jesu ka o kwu. Ma o maghi na o bu Jesu. Jesu siri ya, “Nwaanyi, gini mere I ji ebe akwa? Onye ka I na acho?” Nwaanyi ahu chere na o bu onye oru ubi wee juo ya si, “Nnamukwu, o buru gi bupuru ya, gwa mebe I dobere ya, ka m ga buru ya.” Jesu akpoo ya si, “Meri!” Nwaanyi ahu atugharia, zaa ya na Hibru si “Raboni! Nke putara “Onye nkuzi”.
Jesu gwara ya si, “E metukwala maka, n’ihina arigokwubeghi m Nna m. Gakwuru umunna m gwa ha si, Ana m alakwuru Nna m na Nna unu, Chukwu m na Chukwu unu.” Meri Magdalin biara gwa ndi na-eso uzo Jesu si,” Ahula m Onyenweanyi.” O kororo ha na 9 gwara ya ihe ndi a.

EKPERE NHUNYE
Nna, nabata aja nke a bu aja nzoputa anyi, bia mejuputa n’ime anyi nzoputa nke ahu na mkpuruobi. Anyi na-ario Gj ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Nna, mee ka oriri nke a anyi riri na Sacramenti Nwa Gi zoputa anyi na ndu ochie nke njo, bia mee anyi ndi ohuru nke Gi. Anyi na-ario Gi ihe ndi a site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?