Ukwe Mbata na Ekpere Mmeghe maka Izu nke Iri na Abuo n’Oge Nkiti

Ukwe Mbata na  Ekpere Mmeghe maka Izu nke Iri na Abuo n'Oge Nkiti

UKWE MBATA     Abuoma 27:8-9

Chineke bu ike nke ya. Ya bu ebe mgbaba ndi o tere mmanu.

Zoputa ndi nke gi Onyenweanyi, ndi I hotara; buru onyendu ha, ma kuru ha n’aka ebeebe.

EKPERE MMEGHE

Ka Anyi Rio Ariro:

(Ka anyi were nsopuru na-akpo aha Chineke)

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi

Dinwenu mee ka anyi na-aturu aha Gi di nso egwu, na-ahu Gi n’anya mgbe niile.

Maka na onweghi mgbe I na-ahapu iduzi ndi I guzosiri ike n’ihunanya Gi. Site na Dinwenu anyi….

Ma o bu

Ka Anyi Rio Ariro:

(Kpokuo Chineke Onye ji ihunanya na-echedo anyi)

Chetu ntakiri kpee ekpere n’ime obi

Chineke nke uwa niile, anyi na-esekpuru Gi dika Nna. Chineke, Onye no anyi nso mgbe niile, anyi ji anuri na-akpo Gi Nna.

Anyi si n’uwa a na-agafe agafe na-elelite anya na nkwa I kwere anyi. Biko mee ka anyi buru otu n’udo Gi.

Dowe anyi n’ihunanya Gi. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi Nwa Gi….

error: Alert: Content is protected !!