Igbo Mass Readings for Wednesday of Third Week of Lent

WEDNESDAY: IZU UKA NKE ATO N’OGE AHUHU KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Dinwenu, n’oge lenti nke a, were okwu nke ndu Gi zuo anyi nri ma mekwaa ka anyi buru otu n’ihunaanya na n’ekpere. Site na Dinwenų anyi Jesu Kristi…

Ihe Ogugu nke mbu 4:1, 5-9
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo Diuteronomi
Mgbe ahu, Mosis gwara umu Izrel si, “Dobenu iwu niile m na-akuziri unu. Unu ga-adikwa ndu biri n’ala ahu Yahweh, bu Chineke nnanna unu ha, na-enye unu.Akuzierela m unu iwu ahu niile, dika Yahweh bu Chineke m gwara m ka m mee. Dobenu ha mgbe unu ruru n’ala ahu unu ga abanye, ibiri n’ime ya. Werenu ikwesi ntukwasiobi dobe ha. Nke a ga-egosi mba di iche iche na unu ma ihe.
Mgbe ha nuru ihe banyere iwu a niile, ha ga-asi, ‘Leekwanu udi amamihe na nghota mba ukwu nke a nwere!” “N’eziokwu, o nweghi nnukwu mba ozo chi ha nọ nso dika Oseburuwa bu Chineke anyi si noro anyi nso mgbe obula anyi kpokuru ya. O nweghikwa nnukwu mba obula nke iwu niile na-achi ha ziri ezi, dika iwu ndi a m kuziri unu taa! “Ya mere, kpacharanu anya! Hukwanu na, na ndu unu niile, unu echefughi ihe ndi a unu jiri anya unu hu Kooronu umu unu na umuumu unu.

ABUOMA NA AZIZA: Ps:147:12-13,15 16,19-20.

Aziza: Jerusalem too Onyenweanyi.

 1. Jerusalem too Onyenweanyi,
  Zayon too Chineke gi,
  n’ihi na o bu ya mere onu uzo ama gi niile ka ha sie ike,
  o na-agozi umu gi niile. Az./
 2. O na-etiri uwa iwu,
  okwu ya agazuo uwa niile oso-oso.
  O na-atusa mkpuru mmiri ocha n’ala dika ute,
  na-efesasi igirigi dika ntu. Az./
 3. O na-ekpughere umu Jekob okwu ya,
  na-egosikwa umu Izrel iwu ya na ikpe ya.
  O naghi emere mba ndi ozo otu a,
  o naghi akuziri ha iwu ya. Az./

MBEKU: Mt:4:4.
Az./
O bughi naani site na nri ka mmadu si adi ndu, kama site n’okwu obula nke si n’onu Chineke puta. Az./

OZIOMA 5:17-19.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Matiu dere
Jesu gwara ndi na eso uzo ya si: “Unu echekwala na m biara imebi iwu Mosis na nkuzi ndi amuma. Abiaghi m imebi ha; kama abjara m imejuputa ha. N’eziokwu, agwa m unu, ruo mgbe eluigwe na ala ga-agabiga, odighi otu ihe obula di nta, obuladi nke dikarichara nta, nke a ga-esi n’iwu Chineke wepu ruo mgbe e mezuru ha niile. Ya bu, onye obula ga-emebi otu n’ime iwu ndi a, obuladi nke dikarichara nta, ma kuzikwaara ndi mmadu ime otu ahu, ga-abu onye dikarichara nta n’alaeze eluigwe. Ma onye obula na-edobe ha, ma na-akuzikwa ha,ga-abu nnukwu mmadu n’ala eze eluigwe.
EKPERE NHUNYE
Dinwenu, nara ekpere na onyinye anyi, N’oge nsogbu, chekwaba ndi niile soro mee emume sacramenti nke a. Anyi na-arjo Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenu, mee ka Eucharistia nke a gbaghara anyi njo anyi, dokwaa anyi aso, makwadokwa anyj maka ndu ebighi ebi nke I kwere anyi na nkwa. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?