Igbo Mass Readings for Wednesday 2nd Week of Easter

WEDNESDAY: IZU UKA NKE ABUO N’OGE MBILITE N’ONWU NKE KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Chineke Onye ebere, I jila nchekwube nke mbilite n’onwu zuo anyi nri site n’ikpoghachi mmadu na úgwù mbu ya. Mee ka anyi bu ndi na ebiputa ihe omimi nke a n’afo obula, bia ketakwa ya n’ihunaanya na-enweghi njedebe. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …

Ihe Ogugu nke mbu 5:17-26
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi.
Obi onye isi nchuaja na ndi otu ya so n’otu ndi Sadusii juputara n’ekworo, ha wee bilie jide ndi ozi tukpuo ha n’ulo mkporo nke oha mmadu. Mmuoozi nke Onyenweanyi biara n’abali, meghee onuuzo niile nke ulo mkporo ahu, duputa ndiozi ahu, si ha, “Gaanu guzoro n’ulonso Chineke, gwanu oha ndi mmadu maka ndu ohuru nke a.” Mgbe ndiozi ahu nuru nke a, ha banyere n’ulonso Chineke n’ututu, malite įkuzi ihe. Onyeisi nchuaja na ndi otu ya biara kpoo ogbako ikpe nke ndi Juu na nzuko ndi okenye Izrel niile. Ha wee ziga ozi n’ulo mkporo, nye iwu ka akputa ndiozi ahu n’ihu ha. Mgbe ndi ha ziri ozi biaruru, ha ahughi ndiozi ahu n’ulo mkporo. Ha wee laghachi kooro ndi nzuko Sanhendrin ihe ha huru, si, “Anyi huru ulo mkporo ka a kpochiri ya nke oma, hukwa ndi nche ka ha no na nche n’onuuzo niile. Ma mgbe anyi meghere ulo mkporo, O dighi onye obula anyi huru n’ime ha.” Mgbe ochiagha nke ulonso Chineke na ndi isi nchuaja nuru okwu ndi a, o gbara ha gharii otu e si acho ha acho. Ha na-atughari n’uche ha ihe nke a ga aputa. N’oge ahu otu nwoke batara si ha, “Geenu nti! Umunwoke ahu unu tubara n’ulo mkporo, kwu n’ulonso Chineke na-akuziri ndi Juu ihe.” Mgbe ahu ochiagha nke ulonso Chineke na ndjagha nke ulonso Chineke na ndiagha ya jere kpota ndiozi ahu n’ihu nzuko. Ma ha akputaghi ha n’ike, n’ihina ha na atu egwu, ka oha ndi Juu ghara itu ha okwute.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9.
Aziza: Onyenweanyi na-anų mkpu akwa nwogbenye.

 1. Aga m eto Onyenweanyi oge niile,
  Otito ya ga-adi n’egbugbere onu m mgbe obula.
  Mkpuruobi m na egori n’Onyenweanyi,
  ka ndi umeala nuru ma nurja. Az./
 2. Soronu m kwuputa idiukwu nke Onyenweanyi,
  soronu m too aha ya.
  Akpokuru m Onyenweanyi, O zaa m,
  O zoputara m n’egwu niile na-atu m. Az./
 3. Ihu obula chere n’ebe Onyenweanyi no na-amuke-amuke,
  ihere anaghi eme ya ma oli.
  Onyenweanyi na-anu mkpu akwa nwogbenye
  O na-enyekwara ya aka na nsogbu ya niile. Az./
 4. Mmuooma nke Onyenweanyi na-eche ndi na-atu ya egwu nche;
  O na-azoputa ha;
  Detu ire ka i hu ka Onyenweanyi si di mma!
  Añuri na-adiri onye gbabara n’Onyenweanyi. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Akpodoro ya n’elu obe n’ihi anyi, mana ugbu a Dinwenu esila n’ili bilie.
ALLELUIA.

OZIOMA: 3:16-21.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Jesu gwara Nikodemus si: N’ihina Chineke huru uwa n’anya otu a, nke na o nyere so otu nwa ya ka onye obula nke kwere na ya ghara ila n’iyi kama ka o nwee ndu ebeebe. Chineke zitere nwa ya n’ime uwa, o bughi ka o maa ya ikpe kama ka azoputa uwa site n’aka ya. A gaghi ama onye obula kwenyere na ya ikpe, ma onye na ekwenyeghi a malari ya ikpe n’ihina o kwenyeghi n’aha so otu nwa Chineke.
Nke a bu ikpe ahu, na ihè ahu abiala n’ime uwa, ma ndi mmadu huru ochichiri n’anya karia ihè, n’ihi omume ojoo. Onye obula na-eme ihe ojoo na-akpo ihè asi. O naghi abiakwute ihè, ka a ghara ime ka ajo omume ya puta ìhè. Ma onye na-eme eziomume na-abiakwute ihè ahu, ka eziomume ya puta ihè, na o mere ya n’itu egwu nke Chineke.

EKPERE NHUNYE
Dinwenu Chineke, site na igbaonwo onyinye nke a, anyi na Gi na-ekekorita ndu Gi di nso. Mee ka ihe obula anyi na-eme buru ihe sitere n’amamihe nke eziokwu Gi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Nna di ebere, mee ka ihe omimi nke a nye anyi ebumnuche ohuru, bia kpobata anyi na ndu ohuru n’ime Gi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?