Igbo Mass Readings for Wednesday of 3rd Week of Easter

WEDNESDAY: IZU UKA NKE ATO N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Dinwenu Onye obi ebere, nuru ekpere nke ndi nke Gi. Mee ka anyi bu ndi natara onyinye nke ihunaanya Gi keta oke ebighi ebi na ndu ohuru nke Kristi. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …

Ihe Ogugu nke mbu 8:1-8
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
N’oge ahu oke ogbugbu ndi kwerenu dakwasiri ndi otu Kristi di na Jerusalem. Ndi niile kwere na Kristi ma e wepu umuazu gbasara n’ala Judia na Sameria niile. Ufodu umunwoke na-atu egwu Chineke liri Stivin, ruoro ya uju nke ukwu. Sol gbara mbo nke ukwu ime ka nzuko Kristi daa. O na-aba n’ulo ndi mmadu n’otu n’otu na-akpuputa ndi kwere ekwe, umunwoke na umunwaanyi, na atuba ha n’ulo mkporo. Ugbu a, ndi ahu kwere na Kristi, ndi si na Jerusalem gbasachaa, jeghariri ebe niile, na-agbasa okwu Chineke. Filip gara n’otu obodo di na Sameria gwa ha maka Kristi.
Igwe ndi obodo ahu nabatara ozi Filip mgbe ha nuru ma hukwa ihe iribaama di iche-iche o mere. Otutu mmuo ojoo si n’ahu ndi ha ji puta, were oke olu na-eti mkpu. O mekwara ka ahu di otutu mmadu mma, ma ndi akuku ahu ha nwuru anwu ma ndi dara ngworo. Nke a wetara oke onu n’obodo ahu.

ABUOMA NA AZIZA: Ps: 66:1-3, 4-5, 6-7.
Aziza: Uwa niile tikuenu Chineke mkpu onu.

 1. Tikuenu Chineke mkpu onu, uwa niile,
  tierenu aha ya di otito egwu
  jirinu ija mma unu nye ya otito.
  Sinu Chineke, lee ka I si di oke egwu! Az./
 2. Uwa niile na-akpo isiala nye gi, na-akuru gi egwu,
  na-aku egwu na-asopuru aha gi.

Bia lee oru itunaanya Chineke ruru
O kwesiri itu egwu n’ihi oru ya n’etiti umu mmadu. Az./

 1. O mere ka osimiri ghoo ala kporo nku,
  ha ji ukwu gafee osimiri ahu!
  N’ihi ya ka anyi ñuria n’ime ya.
  Onye ji ike ya achi mgbe ebighiebi. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Kristi ebiliela ma chakwasikwa anyi, ndi O ji obara Ya wee gbaputa.
ALLELUUIA.

OZIOMA: 6:35-40.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Jon dere:
Jesu gwara igwe mmadu ahu si, “Abu m achicha nke ndu; onye na-abiakute m aguu agaghi agu ya, onye na ekwerekwa na m, akpiri agaghi akpo ya nku. Ana m agwa unu, na unu ahula m, mana unu ekweghi. Onye obula Nna m na-enye m, ga abiakwute m. Agaghi m achupukwa onye obula nke na-abiakwute m. N’ihi na esighi m n’eluigwe bia ime uche m, kama o bu ime uche onye zitere m. Nke a bu uche nke onye zitere m, ka m ghara itufu ihe obula n’ime ihe niile o nyere m, kama ka m mee ka ha si n’onwu bilie n’ubochi ikpeazu.
Nke a bu uche nke Nna m, ka onye obula huru Nwa ahu ma kwerekwa na ya, nwee ndu ebeebe. Aga m akpolitekwa ya n’onwu n’ubochi ikpeazu.

EKPERE NHUNYE
Dinwenu m, chekwaba anyi n’ihe omimi nke Ista ndi a; mee ka oru nke Onye nzoputa anyi wetara anyi anuri nke ndụ ebighi ebi. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Dinwenų, mee ka emume nke nzoputa anyi nyere anyi na ndu a, ma dubata anyi n’anuri nke ndu ebighi ebi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?