Igbo Mass Readings for Wednesday of Fifth Week of Lent

WEDNESDAY: IZU UKA NKE ISE N’OGE AHUHU KRISTI.

EKPERE MMEGHE
Nna Onye ebere, nuru ekpere nke umų Gį loghara elogha, ndį ji ihunaanya na-akpoku Gi. Mee ka amamihe Gi na-abawanye n’ime anyi ma doo anyi nso. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …

Ihe Ogugu nke mbu. 3:14-20, 91-92,95
Ihe Ogugu ewetara n’Akwukwo onye Amuma Daniel
Eze Nebukadneza wee juo ha si.”Shadrak, Mishak, na Abedinego, o bu eziokwu na unu anaghi efe chi ndi nke m na-efe, nakwa na unu juru isekpuru ihe ahu ejiri ola edo kpuo nke mu onwe m kwuwara? Mgbe unu nuru uda opi, oja, une, uboakwara, ma o bu ihe egwu ndi ozo, unu di nkwadebe ikpo isiala sekpuoro mmadu a m kpuru? O buru na unu aju isekpuru ya, aga-atuba unu n’atufughi oge n’ime oku na enwu-enwu, olee chi ga-azoputa unu n’aka m?” Shadrak, Mishak na Abedinego wee zaghachi eze Nebukadneza si, “Ajuju i juru anyi etosighi osisa. O buru na Chineke anyi, onye nke anyi na-efe nwere ike izoputa anyi n’oku na-enwu enwu, na n’aka gi, o ga-azoputa anyi. O burugodu na o zoputaghi anyi, mata nke oma, o eze, na anyi agaghi efe chi nke i na-efe ma o bukwanu sekpuoro ihe a kpuru akpu nke i kwubara.” Okwu ndi a wutere eze Nebukadneza nke ukwuu, ihu ya wee gbaruo ka o na-ele Shadrak, Mishak na Abedinego, o nyere iwu ka e mee ka ulo oku ahu di oku mmaji asaa karia ka o na-adi na mbu. O nyekwara ufodu ndi agha ya iwu ka ha kee Shadrak, Mishak na Abedinego agbu tubaa ha n’ime ulo oku na-enwu enwu. Mgbe ahu eze Nebukadneza maliri n’oche ya, ihe o huru turu ya n’anya nke ukwuu. O bia juo ndi ndumodu ya si, “O bu na anyi ekeghi umuokorobia ato agbu ma tubakwa ha n’ime oku?” Ha zaghachiri ya si, “Ee, Onyeeze!” Nebukadneza kwukwara, “Mana, ana m ahu umuokorobia ano ka ha na agaghari na ime oku, o nweghikwa ihe obula oku na-eme ha. Nwaokorobia nke ano dikwa ka nwa Chineke”.
Nebukadneza wee tie mkpu si, “Ngozi diri Chineke nke Shadrak, Mishak na Abedinego, O zitela mmuoozi ya ka o bia zoputa umuodibo ya, ndi tukwasara nchekwube ha na ya, wee nupuru onyeeze isi. Ha hooro inwu onwu karia ife chi obula abughi chi nke ha.

ABUOMA NA AZIZA: Dan: 3:52,53, 54, 55, 56.
Aziza: Otito na nsopuru diri gi ebeebe.

 1. “Ngozi diri gi, Yahweh, Chineke nke nnanna anyi ha,
  Otito na nsopuru diri gi ebeebe
  Ngozi diri aha gi di nso,
  otito na nsopuru diri gi ebeebe. Az/
 2. Ngozi diri gi n’ulo nso gi di ebube,
  Ngozi kacha elu diri gi ebeebe. Az./
 3. Ngozi diri gi n’oche eze gi;
  Otito kacha elu diri gi ebeebe. Az./
 4. Ngozi diri gi onye mazuru ihe niile
  norokwa n’oche nke Kerub,
  ka enye gi otito na ngozi kacha elu ebeebe. Az./
 5. Ngozi diri gi n’eluigwe,
  I di ngozi dikwa elu karicha ihe niile ebeebe. Az./

MBEKU: Ez: 18:31.
Az/
Tufuonu mmehie unu niile nke unu mere megide m; nwetaranu onwe unu obi ohuru na mmuo ohu ru. Az./

OZIOMA: 8:31-42.
Ihe ogugu ewetara na Ozioma dị aso nke Jon dere.
Jesu siri ndi Juu ndi kwere na ya, “O buru na unu anogide n’okwu m, unu bu ndi na-eso uzo m n’eziokwu. Unu ga-amatakwa eziokwu, eziokwu ahu ga-eme ka unu nwere onwe unu.” Ha zara ya si, “Anyi bu umu Abraham, anyi abubeghi ohu onye obula. Olee otu I si ekwu si, ‘Unu ga enwere onwe unu?” Jesu zara ha si, “N’eziokwu agwa m unu onye obula na-eme mmehie bu ohu nke mmehie. Ohu anaghi anogide n’ulo onye nwe ya ruo mgbe ebighiebi, ma nwa na anogide ebighi ebi. Ya bu, o buru na Nwa ahu emee ka unu nwere onwe unu, unu ga-enwere onwe unu n’eziokwu. Ama m na unu bu umu Abraham ma unu na-acho igbu m, n’ihi na okwu m enweghi o nodu n’ime unu. Ana m ekwu ihe m huru n’ebe Nna m no, ma unu onwe unu na-eme ihe nna unu gwara unu.” Ha zara ya si, Abraham bu nna anyi.” Jesu wee si ha, “O buru na unu bu umu Abraham, unu ga-eme ihe Abraham mere. Ugbu a unu na-acho igbu m, bu onye gwara unu eziokwu nke m nuru site na Chineke. Ihe a abughi ihe Abraham mere. Unu na aru oru nna unu ruru.” Ha gwara ya si. “Amughi anyi site na ikwa iko. Anyi nwere otu Nna, bu Chineke.” Jesu gwara ha si, “O buru na Chineke bu Nna unu, unu ga-ahu m n’anya, n’ihina esi m na Chineke bia. Abiaghi m n’onwe m kama o bu ya zitere m.

EKPERE NHUNYE
Dinwenų I nyela anyi onyinye ndi a iji wetara aha Gi ùgwù. Gozie ha, ma mekwaa ka ha ghooro anyi isiiyi nke ahuike na mgbasiike. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSỌ
Dinwenu, mee ka ihe omimi ndi a anyi natara gwoo anyi, wezuga njo n’obi anyi, ma mekwaa ka anyi na-agbasikwu ike n’ihi nchedo Gi di okpu. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?