Igbo Mass Readings for Wednesday Izuukwu nke Mbilite N’Onwu Kristi

WEDNESDAY: N’IZUUKWU NKE MBILITE N’ONWU KRISTI.

EKPERE MMEGHE

Chineke Nna anyi, site na nnukwu emume nke a, I nyela anyi onu nke na-echetara anyi mbilite n’onwu nke Kristi na ndu ohuru. Mee ka onu nke any na-enweta n’emume anyi na-eme n’afo obula kpobata anyi n’anuri ebighi ebi n’eluigwe. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi.

Ihe Ogugu nke mbu 3:1-10
Ihe ogugu ewetara n’Oru Ndiozi
Otu ubochi Pita na Jon na-aga n’ulonso ikpe ekpere n’elekere nke ato n’ehihie bu oge ekpere. Ha huru otu nwoke dara ngworo site na nwata. Ndi nwe nwoke a na-atogbochi ya kwa ubochi n’onuuzo ulonso Chineke, nke ana-akpo “Onuuzo mma” irio onyinye ebere n’aka ndi na-aba n’ime ulonso Chineke, Mgbe o huru Pita na Jon ka ha na-acho ibanye n’ulonso Chineke o rioro ha ego.
Ma Pita na Jon legidere ya anya, “Lee anyi anya!” O lee ha anya na-atu anya inata ihe n’aka ha. Ma Pita siri ya, “Enweghi m ola ocha na ola edo kama ihe m nwere ka m ga enye gi; n’aha Jesu Kristi onye Nazaret, bilie gaa ije!” O jidere ya n’aka ni kpulie ya elu, ozigbo ukwu ya abuo na ikpere ya sikwaa ike ozo. O wuliri elu, kwuru n’ukwu abuo, jegharia ije n’ebe ahu. O sooro Pita na Jon na-aga ije na-awuli elu na-etokwa Chineke. Igwe mmadu ahu niile huru ya ka o na aga ije, na-eto Chineke. Mgbe ha matara na o bu onye ahu na-anodu n’onuuzo mma, nke ulonso Chineke na ario aririo, otu ihe a sí mee gbara ha gharii jukwa ha anya nke ukwu.

ABUOMA NA AZIZA: Ps:105:1-2, 3-4, 6-7, 8-9.
Aziza: Ka obi niile na-acho Chineke nuria

 1. Nyenu Chineke ekele, kpokuonu aha ya,
  kwuputaranu mba niile oru ebube ya!
  Kweerenu ya ukwe, kuoronu ya egwu,
  kwuputanu oru itunaanya ya niile! Az./
 2. Nwebenu anuri n’aha nso ya
  ka obi niile na-acho Chineke nuria.
  Chobanu Onyenweanyi na ike ya,
  chobanu ihu nke Onyenweanyi mgbe niile. Az
 3. Unu umu Abraham bu nwodibo ya,
  umu Jekob bu onye nke o hooro!
  O bu ya bu Onyenweanyi na Chineke anyi,
  Ike ochichi ya gazuru uwa niile. Az./
 4. O na-akpachapuru ogbugbandu ya anya ebeebe
  Iwu nke o tiiri puku agburu gara aga,
  Ogbugbandu ya na Abraham gbara
  na iyi nke o ñuuru Aizik. Az./

ALLELUIA ALLELUIA:
Taa bu ubochi ahu Onyenweanyi mere, ka anyi nwee añuri ka obi di anyi uto na ya.
ALLELUIA.

OZIOMA: 24:13-35.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Luk dere:
N’ubochi ahu mmadu abuo n’ime ndi na-eso uzo Jesu gaje otu obodo nta a na-akpo Emaus nke di ihe dika Mail asaa site n’Jerusalem. Ha na akoritakwa n’etiti onwe ha, gbasara ihe niile a merenu. Ka ha na akorita akuko ma na ajuritakwa onwe ha ajuju, Jesu n’onwe ya biaruru ha nso, sorokwa ha na-aga. Ma emechiri anya ha imata na o bu Jesu. O juru ha si: Gini ka unu na akorita n’etiti unu ka unu na-aga?” Ha kwusiri ebe ahu gbaruo ihu. Mgbe ahu ka otu onye n’ime ha a na-akpo Kleopas juru ya si, “O bu naani gi bu onye obia na Jerusalem na-amaghi ihe ndi a niile mere ebe ahu n’ubochi ndi a?” Jesu juru ha si: “Ihe dika gini?” Ha zara ya si: gbasara Jesu onye Nazaret, onye bu onye amuma, burukwa onye di ike n’okwu na n’oru ebube n’ihu Chukwu na n’anya mmadu niile. Na otu ndi isi nchuaja na ndi isi ochichi ji rara ya nye ka a maa ya ikpe onwu ma kpogbuokwa ya n’obe. Anyi nweburu olileanya nao bu ya ga-agbaputa umu Izrel.
O bughikwa so nke a, mkpuru ubochi ato agachaala kamgbe ihe a mere, ma nke kacha nke, ufodu umunwaanyi n’ime ndi otu anyi mere ka obi fepu anyi. Ha mara uzo gaa n’ili ebe e liri ya, ma ha ahughi ozu ya. Ha loghachiri na-akoro anyi na ha hukwururii ndi mmuooma n’ohu, ndi si na Jesu di ndu. Ufodu n’ime ndi otu anyi gakwara n’ili hukwa ya dika otu umunwaanyi ndi ahu siri kwuo. Ma ha ahughi Jesu n’onwe ya.” Jesu gwara ha si: Unu ndi enweghi ogugu isi, ndi o sirikwaara ike n’obi ikwenye n’ihe niile ndi amuma kwuru! O bu na o dighi mkpa na Kristi ahu ga-ata ahuhu ndi a wee banye n’ochichi nke ebube ya?” Jesu bidoro kowara ha ihe niile e dere n’Akwukwo Nso banyere ya onwe ya, site n’Akwukwo Mosis wee ruo na nke ndi amuma. Ha gagidere biaruo nso n’obodo nta ahu ha na aga. Jesu mere ka o na agafe obodo nta ahu, ma ha riosiri ya ike si: “Nonyere anyi n’ihina chi ejiwela, ubochi agamikwaala ugbu a.” Jesu wee kwenye banye n’ulo inonyere ha. Ka ha na Jesu no na-eri nri anyasi, O were achicha gozie, nyawaa ya were ya nye ha. Anya ha meghere, ha wee mata onye o bu. Ozigbo ahu ha ahukwaghi ya ozo. Ha juritara onwe ha si, “O bu na obi anyi anughi anyi oku mgbe O na-agwa anyi okwu n’uzo, mgbe o na-ekpughere anyi ihe e dere n’Akwukwo nso?” Ha biliri n’otu oge ahu laghachi na Jerusalem. Ha hukwara ndi na-eso uzo Jesu iri na otu ahu na ndi ha na ha no ka ha gbakotara n’otu ebe; Ndi kwuru si, “Onyenweanyi ebilitela n’eziokwu. O gosikwara Saimon onwe ya!” Ha mmadu abuo kooro ndi ozo ihe mere n’uzo, na ka ha si mata onye o bu site na-inyawa achicha.

EKPERE NHUNYE
Nna, nabata onyinye nke si n’ezinuulo Gi; mee ka anyi jidesie ndi I nyere anyi ike, were bata n’onyinye ndụ ebighi ebi nke I kwere anyi na nkwa. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

EKPERE ANATACHAA ORIRI NSO
Nna ji ike niile, nuru ekpere nke anyi kwadoro maka ndu ebighi ebi nke ndi I gbanworo na mmirichukwu. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.

error: Content is protected !!
Open chat
1
Catholic Lectionary
Hello 👋
How can I help you?