Igbo Mass Readings for March 2 2022, Wednezde Ntụ

Igbo Mass Readings for March 2 2022, Ash Wednesday – Wednezde Ntụ

Today’s Mass Readings in Igbo Language, March 2 2022 – Igbo Mass Readings for March 2 2022.

Bible quotations for Igbo Mass Readings for March 2 2022, Ash Wednesday - Wednezde Ntu
Igbo Mass Readings for March 2 2022, Ash Wednesday – Wednezde Ntụ

Ekpere Mmeghe

Onyenweanyi, biko chekwaba ndi òtù Kristi n’agha ha na-ebuso mmuo nke ihe ojoo. Site n’ebumonu di nso nke a anyi na-ebido, biko, mee ka enyemaka Gį gbaa anyi gburugburu na mbo anyi na-agba ka anyi were jie onwe anyį aka. Site na Dinwenu anyį Jesu Kristi …dom

Ihe Ogugu nke Mbu: 2: 12-18

Ihe ogugu ewetara n’ Akwukwo onye Amuma Juel

“Ma obuladi ugbu a “Oseburuwa na-ekwu, “Laghachikwutenu m n’ibu onu, ibe akwa nakwa iru uju. Dokaanu obi unu, o bughi uwe unu.”

Biaghachinu azu n’ebe Oseburuwa Chineke unu no, n’ihi na o di ebere nweekwa obioma. O naghi ewe iwe ososo kama O juputara n’ihunaanya di okpu na-atugharikwa obi ya wee hapu ahuhu o choro ita ndi nke ya.

Onye maara ma o gaghi aloghachite azu bia tugharia obi were hapuru anyi ngozi ya kwe ka e weta onyinye mkpuru akuku na mmanya maka Yahweh Chineke unu? Gbuonu opiike na Zayon. Maanu iwu ibu onu, nweenu ogbako di nso.

Kpokotanu ndi mmadu niile, doonu ogbako ahu aso, kpokotanu ndi okenye na umuaka, obuladi ndi ka na-anu ara.

Ka nwoke luru nwaanyi ohuru hapu ulo ya, ka nwaanyi ya hapukwa ulo ndina ya. Ka ndi nchuaja ndi na-agba odibo n’ihu Chineke noro na etiti ulonso bee akwa si: “Zoo ndi nke gi O Oseburuwa, ekwela ka ihe nrite gi buru ihe ochi na ihe asiri nye mba niile.

Kedu ihe mba ndi ozo ga-eji juo si: “Olee ebe chi ha no?” Mgbe ahu Yahweh kwobere ekworo maka ala ya, meekwara ndi nke ya ebere.

Abuoma na Aziza: Ps 51: 3-4, 5-6,12-13,14,17.

Aziza: Biko Onyenweanyi, meere anyi ebere n’ihi na anyi emela njo.

1. Meere m ebere O Chineke site n’ihunaanya gi
Site na nnukwu obi ebere gi hichapu njo m niile
Sachapu mmehie m niile, wuchapu m na njo. Az./

2. N’ihi na amarala m mmehie m niile,
njo m no na mmuo moge niile.
O bu so gi, naani gi ka m mere njo megide,
ihe di njo n’ihu gi ka m mere. Az./

3. Chineke, kenye obi di ocha n’ime m
Tinye n’ime m mmuo ohuru na nke siri ike.
Achupukwala m n’ihu gi
Anapukwala m mmuo nso gi. Az./

4. Nyeghachikwa m anuri nke nzoputa gi,
were ezi mmuo gi chedo m.
Onyenweanyi meghee egbugbere onu m
ka onu m wee kwuputa otito gi. Az./

Ihe Ogugu nke Abuo: 5:20-6:2.

Ihe ogugu ewetara na-Akwukwo Ozi nke Abuo Pol di aso degaara ndi Korint

Anyi bu ndi nnochite anya nke Kristi. Chineke sitere n’ime anyi na-akpo unu oku. Anyi na-ario unu n’aha Kristi ka unu na Chineke dikwa na mma ozo.

O bu n’ihi anyj ka Chineke jiri mee ka Kristi, were onodu na ahuhu diiri ndi mmehie ebe o meghi njo obula, Chineke mere nke a ka anyi wee buru ndi eziomume nke ya n’ime Kristi.

Ebe anyi na Chineke na-aruko oru, anyi na-ario unu ka unu ghara inabata amara Chineke dika ihe efu.

N’ihina o kwuru si, N’oge nnabata anuru m olu unu, N’ubochi nzoputa enyekwara m unu aka.” Lee, ugbu a bu oge nnabata, ugbu a bukwa oge nzoputa ahu.

Mbeku: Juel 2:12-13

R/: Otito na ebube diri Gi, O Dinwenu, Jesu Kristi.
Biaghachinu azu n’ebe Oseburuwa Chineke unu no, n’ihi na o di ebere nweekwa obioma. R/

Ozioma: 6:1-6, 16-18.

Ihe ogugu ewetara n’ Ozioma di aso nke Matiu dere

Jesu gwara ndi n’eso uzo ya si: “Kpacharanu anya ime eziomume naani ka ndi mmadu wee hu unu, n’ihi na unu mee otu a, Nna unu nke bi n’eluigwe agaghi akwu unu ugwo oru.

Ya mere mgbe obula unu na-enye onyinye, unu afula opi dika ndi ihu abuo si eme n’ulo nzuko ha, na n’okporo uzo niile, ka ndi mmadu wee too ha.

N’ezie, agwa m unu, ha anatala ugwo oru ha. Mgbe obula i na enye onyiye ebere, ekwela ka aka ekpe gi mata ihe aka nri gi na-eme; Ka o wee buru ihe i nyere na nzuzo, Nna unu nke na-ahu na nzuzo ga akwughachi unu ugwo.

“Mgbe obula unu na-ekpe ekpere, unu emekwala ka ndi ihu abuo, n’ihina o na-amasi ha ikwuru ma na-ekpekwa ekpere n’ime ulo nzuko na n’akuku okporo uzo niile, ka ndi mmadu wee hu ha.

N’ezie agwa m unu, ha anatala ugwo oru ha. Ma mgbe obula unu na-ekpe ekpere, banyenu n’ime ulo unu, mechie uzo, kpeere Nna unu nke no na nzuzo.

Nna unu nke na-ahu na nzuzo ga-akwughachi unu ugwo. “Ozokwa mgbe obula unu na ebu onu, unu agbarula ihu unu dika ndi ihu abuo si eme, ha na agbaru ihu ha ka ndi mmadu wee hu na ha na-ebu onu.

N’ezie agwa m unu, ha anatala ugwo oru ha. Ma mgbe obula i na-ebu onu, tee ude n’isi, sakwaa ihu gi, ka a ghara inwe onye ga-amata na i na-ebu onu karia so Nna gi nke na-ahu ihe niile e mere na nzuzo. Nna gi nke na- ahu ihe niile e mere na nzuzo ga-akwu gi ugwo.

Ekpere Nhunye

Onyenweanyi, anyį ji nnukwu nsopuru na achunyere Gi aja nke a na mbido emume nso nke ncheta ahuhu Kristi. Anyi na-ario Gi ka I mee ka anyi were opipia na oru jhunaanya wunyuo oke aguru nke njo. Biko, wuchapu njo anyį, ka anyi were obi di ocha tozuo ime emume ahuhu nke Nwa Gi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.

Ekpere Anatachaa Oriri Nso

Onyenwenyi, biko mee ka oriri ahu na obara Nwa Gi anyi natara gbaa anyį ume. Meekwa ka opipja anyį na-eme buru ihe ga-amasi Gį iji nyere aka iputa n’orja nke njo. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.

38 Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word.” Then the angel departed from her.

Subscribe to Receive Daily Mass Readings via Email

Follow us on Social Media:

IHE ỌGỤGỤ ỤNYAHỤ:

IHE ỌGỤGỤ ECHI: Igbo Mass Readings for Thursday after Ash Wednesday (Toozdee na-eso Wednezde Ntu)

Today’s Mass Readings in Igbo Language, March 2 2022 – Igbo Mass Readings for March 2 2022 – Catholic Lectionary.

error: Alert: Content is protected !!